Relationer 

Francis Picabia "First meeting"

En hälsosam relation med en annan person, partner, förälder, vän är en dyrbar blomma som bör vårdas ömt. Förmågan att se din egen spegelbild hos andra människor är en sällsynt förmåga som hjälper oss att förstå den andra personen  mer fullständigt. Det är möjligt att  reda upp och läka relationer…. ​

Senaste inläggen

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com