Vad är viruset dold narcissism

Uppdaterad: jul 31

Dold narcissism är ett mentalt virus. Det är en parasit som ansluts till psyket för att dränera energi från det, ett medvetande som överväldigar värdens friska kropp genom att mata på hans energi. Viruset sprider sig huvudsakligen oralt där den negativa energin från det mentala viruset överförs från en person till en annan genom direkt kontakt. Det är en mikrob som hela tiden ändrar sin form, vilket bidrar till svårigheten att upptäcka den. Infekterade människor har en mycket stor tendens att upprepa sig själva, d v s multiplicera styrkan av det negativa energifältet som bidrar till dubblering av sjukdomens intensitet.


Viruset dold narcissist slår sig ner i sina offers psyke, sätter dem i ett tillstånd av total förvirring genom att regelbundet öka den mentala dimman (gaslighting) i deras sinne och samtidigt lämna dem med fullt ansvar för sina handlingar. Det mentala viruset uppför sig identiskt med det fysiska viruset. Alla virus är parasitiska, d v s de har inte förmågan att självreplikera och självutveckla, utan de måste hitta kroppen, här den mentala kroppen, till vilken de fäster och suger sin energi och liv.


Det fysiska viruset är ett defekt, skadligt DNA-material vars syfte är att reproducera genom att infektera friska fysiska celler, vilket resulterar i deras död.


Dold narcissism är en mentalt virus som fungerar på samma principer. Därför offren för viruset kan verka på något sätt inneslutna och överväldigade av någon främmande energi som förstör dem mentalt och känslomässigt och som kan styra deras beteende, över vilken de inte har någon makt . Eftersom dessa människor inte är medvetna om förekomsten av viruset och inte identifierar dess symtom som en form av invasion av en främmande kropp, tolkar de sitt beteende som bevis på sin egen medfödd defekt, vilket är en validering av de ord de hörde från dolda narcissisten. Detta minskar deras positiva självbild, väcker självkritik och självhat genom att felaktigt identifiera sig med sjukdomen.


Säkerligen en person som är fysiskt sjuk fördömer inte sig för att vara sjuk. Tyvärr är detta inte fallet när det gäller den mentala viruset. En smittad person istället för att ge sig själv medkänsla och känslomässigt stöd kritiserar sig själv för dåligt beteende, vilket förvärrar sjukdomen. Den mentala viruset är ett mycket intelligent form av medvetande som försöker övertyga oss om sina skäl eftersom endast då det replikeras.


Obehandlat virus utvecklas hela tiden och blir mer och mer aggressiv. Självidentifiering med viruset orsakar att man stänger av alla positiva mentala självförsvarssystem vilket leder till en elakartad form av sjukdomen som manifesterar sig i bristen på någon som helst empati för sig själv och omgivningen. I mycket avancerade stadier av virusutveckling, som har ett starkt bo i offrets psyke, kan vi konstatera att den ursprungliga personen redan är frånvarande i sin kropp, att han bara är ett tomt skal och bärare av självhat. Särskilt barn utsätts för skadliga effekter av viruset eftersom utvecklingen av deras mentala försvarssystem är i utvecklingsstadiet och beror på deras vårdnadshavare.


Vi är vana att ta hand om vår fysiska kropp, men ofta medvetet försummar vi vår mentala och emotionella “kropp”. Därför människor som har haft kontakt med en dold narcissist bär ofta hela sitt liv svåra mentala och känslomässiga sår, eftersom de har aldrig tagits upp och behandlats.


Viruset dold narcissist trivs och växer genom att sprida hat i sin miljö. Därför är det viktigt att förhindra viral replikering av viruset och det kan man göra genom att stoppa negativa känslor gentemot personen som har skadat oss. Du kan tänka på att du inte kämpar med en man utan med ett virus som överlappar hans kropp. Inte alla som är infekterade av viruset dold narcissism kommer att växa till full dold narcissist. De som känner igen symptomen på sjukdomen och kommer att börja arbeta med sig själv har en riktig chans till ett hälsosamt och lyckligt liv.


Om du växte upp i en narcissistisk familj och känner symtomen på viruset dold narcissism i din mentala och emotionella kropp, är grundläggande elementet för att befria dig från denna sjukdom skaffa dig kunskap om dess funktion och starta medveten segregering mellan dina egna mentala och emotionella beteenden och beteenden som stimuleras av viruset. Du startar processen genom självobservation av ditt beteende och skilja dem från manipulerande beteenden av dolda narcissisten. Börja arbeta med dig själv och kom ihåg att virusets medvetande är inte din medvetenhet. Tänk på att du, ursprungligen, är en bra människa och allt som stimulerar dig till självförstörelse är inte din uppförandekod. Ge dig själv mycket kärlek och barmhärtighet och börja ta hand om dig själv så bra som möjligt, börja med positiva, interna konversationer med dig själv.
0 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com