Vad är narcissism

Begreppet narcissism såväl som problem och störningar relaterade till det har varit ett ämne redan när begreppet psykologi bildades. Narcissistiska attityder erkänns idag som ett märkligt fenomen av vår tid och är föremål för analyser av psykologer, sociologer och kulturforskare. I dag möter en psykolog inte bara en narcissistisk personlighetsstörning, utan en hel rad narcissistiska problem och attityder.


Den enklaste definitionen av ordet narcissism är - självkärlek. I patologisk mening är det överdrivet självkärlek. Det kan antas att för första gången blev det omskrivet redan i forntiden. Myten "Om Narcissus" handlar om en vacker ung man som alla nymferna älskade, inklusive nymfen Echo, som på grund av förtvivlan orsakad av pojkens likgiltighet förlorade sin röst. Narcissus förkastade nymfens kärlek och blev kär i sin egen spegelbild. Men sådan kärlek kan inte uppfyllas. Det är därför Narcissus dör av längtan.


Enligt de flesta specialister en narcissistisk person är det någon som har en personlighet organiserad kring önskan att upprätthålla självkänsla och bekräfta sitt eget värde av externa källor och på ett sådant sätt att han/hon blir alltför fokuserad på sig själva och alltför känslig för kritik. Gemensamt för olika begrepp pekar man också på störda relationer med de första vårdgivarna som en källa till narcissism. Detta gäller oftast känslomässig kallhet, brist på empati i kontakt med barnet, att inte återge kärlek till barnet eller brist på enhetlighet i att återge denna kärlek. Uttrycket "narcissistisk" gäller människor som har en överdriven känsla av självvaliditet, överdrivna krav, som är överkänsliga för sitt "jag", med en tendens att överskatta sina egna prestationer; övertygade om att deras unikhet ger de särskilda rättigheter och motiverar användning av andra människor.


Det finns olika grader av narcissism. De flesta människor med narcissistiska egenskaper lyckas leva relativt normalt liv. Det finns dock människor med extrem eller patologiska narcissism och då talar vi om narcissistisk personlighetsstörning (NPD).


Narcissistisk personlighetsstörning är ofta är är förknippad med vissa deficit (brister) i de limbiska områdena i hjärnan, vilket innebär bland annat låg nivå eller fullständig brist på empati.


För att uppfylla kraven på NPD ska man uppfylla fem av dessa punkter.

  1. Personer har storslagen bild av egen betydelse och värde.

  2. Fantiserar ofta om obegränsade framgångar, makt, rikedom, skönhet eller idealistisk kärlek

  3. Tror att de är “speciella” eller unika och att de ska bara umgås och associera sig själv med andra viktiga personer.

  4. Har ett överdrivet behov av beundran.

  5. Tror att de är berättigade till allt, förväntar sig att de har rätt att få någon särskilt behandling, att deras önskemål automatiskt ska uppfyllas.

  6. Utnyttjar andra för att uppnå sina mål.

  7. Saknar eller har bristande empati, är inte benägen att erkänna eller dela någon annans känslor eller behov.

  8. Använder sig av högfärdiga och/eller arroganta attityder och beteenden.

  9. Tror ofta att andra är avundsjuka på denne men också kan vara avundsjuk på andra.

0 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com