Toxiskt beroende av en dold narcissist

Uppdaterad: jul 20Varför förhållandet med en narcissistisk partner är så beroendeframkallande?


Vad är en vana?

En vana är ett rutinbeteende som upprepas regelbundet och blir en kod som har registrerats i ditt undermedvetna. Syftet med denna kod bör vara att göra ditt liv enklare. I sin natur är en vana varken bra eller dålig, men det beror på vilken karaktär du ger den.


Alla har vi positiva och negativa vanor som är omedvetna och styr våra liv som autopilot. Vårt undermedvetna ansvarar för 95% av våra aktiviteter. Därför bör en mycket viktig del av vår existens vara att lära känna vårt undermedvetna eftersom det bestämmer en hel del av vårt liv samt samarbetar med vårt medvetande. En vana är en information som accepteras av vårt medvetande, som skapar ett energifält i vår inre värld. Denna information lockar till sig allt som motsvarar dess frekvens. En person som missbrukar ett ämne är egentligen beroende av en specifik typ av emotionell vibration, känslor som den ger honom. Genom att praktisera vanan återvänder han till den ursprungliga negativa frekvensen som är kodad i hans undermedvetna. Han har inte lyckats att medvetet upptäcka och hantera denna frekvens som har rötter i en obehaglig händelse från det förflutna. På samma sätt gör vi oss beroende av en narcissistisk partner som motsvarar frekvensen av våra omedvetna känslomässiga vibrationer som vi ärvt från våra vårdnadshavare.


Varför accepterar du så länge att dålig behandling av dold narcissist?


Eftersom du tog det ifrån ditt hem där du inte fått respekt, där du förnedrades och avvisades mentalt, känslomässigt eller fysiskt. Ditt sinne formades i din barndom genom att observera din miljö, som var din familj. Ditt livs första sju åren har programmerat ditt undermedvetna för framtiden och försett dig med grundläggande mentala och känslomässiga mönster samt fysiskt beteende. Du har fått lära dig vad som ska vara din norm och vad som inte är det.


Som barn älskade du dina föräldrar ovillkorligt, du väntade dig deras uppmärksamhet och kärlek men i stället fick du uthärda deras försummelse eller dåliga beteende och ständigt vara förlåtande mot dem. Du har lärt dig en giftig dynamik i ditt ohälsosamma förhållande till dina föräldrar. Sedan har du överfört samma, mestadels omedvetna, mönster av mentalt, emotionellt och fysiskt beteende till din relation med din partner. Trots att du blev ett offer för våld eller försummelse hos dina vårdnadshavare har du vant dig att förlåta dem, försvara dem och vara väldigt lojal mot de, eftersom de var din familj och detta en familj förväntar sig ovillkorligt. Att ta gärningsmannens sida och försöka ursäkta hans skadliga beteende kallas i den psykologiska ordboken för traumatisk bindning.


Eftersom förolämpningar var normala för dig har du lärt dig att omedvetet förvänta dig samma beteende från hela världen. Naturligtvis har du överfört till ditt vuxna liv samma sätt att tänka och omedvetet förväntar dig samma nivå av känslomässiga intensitet i dina vuxna relationer. Därför lockar du människor och situationer som kommer att vara kompatibla med din undermedvetna “känslomagnet” och nivån på dess inre vibration, som har blivit din vana. Med andra ord, du kommer oavsiktligt att locka till ditt liv en dold narcissist eftersom du är uppvuxen med en. Din ursprungliga giftiga narcissist var din mor eller far.


För att förstå kärnan i ditt beteende mot den giftiga, dolda narcissisten, bör du återgå till roten av ditt problem, till ditt ursprungliga trauma, det ursprungliga såret som din förälder åsamkat dig. Det är mycket lättare att frigöras från det giftiga förhållandet om du identifierar din första gärningsman eller händelse som orsakade det första smärtsamma såret.


En annan anledning till din galna lojalitet till den narcissistiska partnern och den ovanligt långa acceptansen av hans dåliga beteende är vägrande att se och erkänna sanningen om graden av toxicitet i ditt förhållande samt att överge den destruktiva illusionen att en dag kommer allt att bli bättre….


Eftersom i första fasen av förhållandet bombarderar dig den dolda narcissisten med sin uppmärksamhet; han är charmig, han ger dig intrycket att du har träffat någon som ser och hör dig, att du inte längre är så ensam, får du så småningom känslan att du äntligen träffade din själsfrände som du kan lita på. I denna fas bygger du i din fantasi en vision om en vacker, lycklig, trygg framtid, ett liv som du inte hade själv men som du längtade till av hela ditt hjärta. Du öppnar dig för den dolda narcissisten som kodar din information och lär sig vilka är dina svagaste punkter. Det finns dagar då relationen känns normal och t o m lycklig, och det är de dagarna som bidrar till beroendeframkallande eftersom de ger dig giftigt hopp om en bättre framtid.


Därför det svåraste att göra för att frigöra dig från ett giftigt förhållande är att erkänna för dig själv sanningen om att leva med en giftig person. Du behöver ge upp din idealiserade vision av din partner och se att han håller dig fast i en destruktiv relation. Ge upp visionen du har byggt upp i ditt sinne, en vision om ett lyckligt liv med en dold narcissist. Det är mycket svårt att inse sanningen att dina förhoppningar aldrig kommer att uppfyllas med en person som är smittad med ett virus “dold narcissist”. Det fröet av falsk illusion som planterades i ditt sinne och som har vuxit till en enorm storlek måste tas bort och ersättas med en verklig, sund verklighet. Med andra ord måste du frigöra ditt sinne från den irrationella visionen att leva med en dold narcissist i vilket du har investerat mycket av din tid och energi. Du måste befria dig från det giftiga hoppet att en dold narcissist en dag kommer att förändras till det bättre. Gör en mental och emotionell balansberäkning av de realistiska skadorna du har lidit av på grund av att leva med en narcissist.


Var uppmärksam på dina känslor som återspeglar den vibration som ditt nervsystem har programmerats i din barndom. Den giftiga personen i ditt liv har samma frekvens som du är van vid och det är därför du har lockats till honom. Även om du på medveten nivå vill ha lycka om du inte gör något åt det, kommer ditt undermedvetna att locka till dig frekvensen och känslomässiga vibrationer som du växte upp med och som har blivit din omedvetna vana. Så här fungerar vårt undermedvetna, vilket är koden för vårt beteende. Därför är det så viktigt att du går tillbaka till din barndom och hittar den ursprungliga orsaken till din vibration, ger den din uppmärksamhet och tar upp den på ett lämpligt sätt. Först då har du en verklig chans till en hälsosam och lycklig relation. Men om du bestämmer dig att bortse från detta och inte ägnar din tid åt det, kommer du ständigt att upprepa gamla tankemönster och misslyckas varje gång.


Börja arbeta med dig själv.


Syftet med ditt liv är att älska dig själv med hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din styrka.


Börja öva på självhypnos, affirmationer eller meditation och tänkt framför allt på det goda som finns i dig. Fokusera på de positiva egenskaperna av din personlighet. Analysera källan till dina negativa beteende. Ändra dina undermedvetna känslor till positiva, genom att ständigt träna på att bygga en intern dialog med dig själv. Titta på dig rationellt och logiskt som en sann och riktigt kärleksfull far och med stor förståelse och ömhet som en riktigt kärleksfull mor. Säg till dig själv hela sanningen och sanningen kommer att befria dig från giftigt beroende till en dold narcissist.


0 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com