Toxisk positivitet - den värsta typen av råd vi ger och får

“Tänk positivt!”

“Se på det från den ljusa sidan!”


Du har antagligen hört eller till och med använt dessa fraser tidigare, kanske när du tröstas av någon under en särskilt tuff tid, eller när du försöker trösta någon själv.


Dessa typer av fraser tyder på "toxisk positivitet."


Det används ofta för att beskriva denna typ av svar - ett slags oavsiktlig gaslighting - som, oavsett om de enskilda inser det eller inte, hindrar någon för att uttrycka hur de verkligen känner och bearbeta korrekt deras känslor.


Positivitet är inte det bästa sättet att hjälpa andra människor och kan till och med ha en skadlig effekt om de har kommit till dig för att få stöd. Termen "giftig positivitet" avser begreppet att fokusera på så kallade positiva känslor och avvisa allt som kan utlösa negativa känslor är rätt sätt att leva livet.


Toxisk positivitet är förnekandet av negativa känslor och upplevelser i livet genom att ersätta dem med ytlig lycka och positivitet. Det avlägsnar och devalverar de negativa känslor som vi ibland behöver uppleva i livet. Livet är ibland komplicerat och smärtsamt. Det är okej att det är svårt och smärtsamt. Det är också okej för människor att känna sig ledsna, arga, deprimerade, oroliga eller på annat sätt störda av dessa omständigheter.


Du kan inte undvika eller förneka det lidandet som kommer och försöka ersätta det med en ytlig positivitet. När du gör det fastnar det bara tills det byggs upp tillräckligt för att bli ett allvarligare problem. Dessutom är många värdefulla livslektioner och visdom surt förvärvade genom lidande och genom att övervinna de utmaningar som livet ger oss. Att förneka dessa negativa känslor det utrymme de förtjänar är att bedöva ens egen känslomässiga tillväxt.


Vi kan inte välja vilka känslor vi ska få. Om vi ​​försöker bli av med en uppsättning känslor, kommer vi att bli av med dem alla och blir bedövade för både trevliga och obehagliga känslor. Om du försöker bli av med dåliga känslor skadar du hela din inre värld.


Ett bra exempel på människor som vanligtvis bara försöker känna goda känslor är de som lider av missbruk. Effekten av missbruk på deras lycka är kortsiktig och det börjar snabbt få dem att känna sig extremt dåligt.


Känslor oavsett om de är trevliga eller inte, ger oss mycket information mycket snabbt huruvida situationen är säker eller inte, om vi ska fullfölja något eller att backa helt.


Istället för att ignorera negativa känslor bör vi använda våra erfarenheter för att bygga motståndskraft, så att vi bättre kan hantera liknande situationer i framtiden.

Men det hjälper inte att älta sina ogynnsamma omständigheter heller. Naturligtvis finns det en känslig balans som ska uppnås. Ibland blir du bara trött på att bli trött, så du smällar på ett leende och fortsätter med det. Ibland måste du göra det.


Vilka är tecken på giftig positivitet och hur kan du bäst undvika det?


1. Skuldkänsla för att ha upplevt negativa känslor


"Mitt liv är så bra, jag borde inte må dålig."


Toxisk positivitet kan manifestera sig som skuld för att uppleva negativa känslor när du mår dåligt. Naturligtvis kommer de negativa känslorna att få dig att må dåligt. Men att känna skuld eller skämmas för att känna dessa känslor tyder på giftig positivitet.


Personen som befinner sig i den situationen kan säga till sig själv att de inte har någon anledning att känna dessa känslor och borde vara nöjda med sin situation. Du kanske kommer på att du har sagt det till andra människor, eller att andra människor har berättat för dig vad du borde och inte borde känna.


"Le! Varför ska du att vara så missnöjd?” “Varför är du alltid så eländig? ”


Om du är personen som säger sådant behöver du veta att den bästa tumregeln är att aldrig berätta för någon hur de ska eller inte ska känna. Genom att berätta för någon hur de ska känna, ogiltigförklarar du hur de känner för närvarande. Detta säger dem att du inte är någon de borde prata med om problemet.


Om någon säger så till dig, är det bäst att säga ifrån, bekräfta att du får ha negativa känslor. Ge inte efter för deras meddelanden. Det kan vara så att de inte förstår hur de kan ge meningsfullt känslomässigt stöd eller att de bara inte är så känslomässigt intelligenta.


Att veta hur man kan trösta någon som går igenom en svår tid är en lärd kompetens, inget vi är födda med. När människor berättar hur de känner, vill de inte ha sina känslor validerade, och deras problem normaliserade, de vill känna att man lyssnar på dem.


2. Maskera dina verkliga känslor med falsk positivitet


"Jag mår jättebra!" "Jag har ingenting att klaga på!"


Gör du plats för de negativa känslor du har? Eller försöker du paketera dem som något positivt?


Ibland är våra upplevelser och känslor inte bara positiva. Ibland känner vi oss inte lyckliga eller optimistiska. Vi behöver inte alltid flina och låtsas. Det är okej att känna negativa känslor när du behöver.


Men vad händer om du inte kan eller om du inte har tid?

Vad händer om du har andra saker som behöver hanteras just nu?


Du måste avsätta tid för att låta dig själv känna vad du behöver känna. Men det är inte nödvändigt att du gör det just nu. Det viktiga är att du ger dig själv utrymme och tillåtelse att känna de negativa känslorna när du kan.


3. Ge perspektiv istället för empati och validering


"Tja, det kunde vara värre." Idé att ge ett visst perspektiv kan tolkas som användbar, men det fungerar inte så bra. Empati och validering ger bättre meningsfullt stöd till dig själv eller andra.


Nyckeln till att hitta empati och tillhandahålla validering är att veta när man inte ska prata.

Många talar för att de känner sig tvungna, till och med pressade, att ha något meningsfullt att säga. Sanningen är att det finns många situationer där det bara inte finns något gott att säga.


En person som upplever en tragedi eller genomgår svåra tider är inte medveten om andra människors lidande. Det de är mest bekymrade för just nu är deras egna negativa känslor.


Att försöka ge perspektiv är ett sätt att undvika se saker som de är. "Jag får inte känna vad jag känner för att någon annan har det värre än jag." Undvikande är en toxisk positivitet.


4. Minimera eller dra skam över dina eller andras upplevelser


"Det var inte så farligt"


Meddelanden som "det är inte så farligt" uppmuntrar oss att titta bort från negativiteten istället för att konfrontera och hantera den. Negativa känslor är inte obetydliga. När vi minimerar känslor, oavsett om de är våra eller andras, berövar vi personen förmågan att känna sina känslor ärligt och säkert.


Att vara en människa är svårt. Det kan finnas mycket lidande innan vi finner harmoni i livet.

Genom att försöka fokusera endast på de positiva och inte ge utrymme för de negativa känslorna vi känner, gör vi det svårare för oss själva och nära och kära att läka och växa.


Att hysa dessa negativa känslor under långa perioder och inte hantera dem förvärrar faktiskt vår hälsa genom att orsaka extra stress. Och själva stressen har så många negativa effekter på kroppen, som ökad ångest, ökad blodtryck, huvudvärk, sömnlöshet, depression, infertilitet, sexuella dysfunktioner och så mycket mer.


Toxisk positivitet eroderar och förstör också relationer. När du tvingar dig själv att ständigt vara lycklig eller anta en överdriven "positiva vibbar" - mentalitet, kommunicerar du till andra människor att de inte borde ha svåra känslor i din närhet.


Bättre välbefinnande bör inkludera motståndskraft snarare än positivitetsförskjutning (med fokus bara på att vara lycklig), eftersom det förnekar motståndskraftens värde.


Om du undviker känslor som utmanar dig - eller uppmuntrar andra att undvika dem - begränsar du antalet relationer du kan ha och du begränsar de livserfarenheter du kan få. Eftersom vi är sociala varelser fungerar vi bäst när vi har en grupp människor vi kan ha nära oss. Ju smalare det sociala utbudet av människor runt oss, desto mindre friska är vi.


Dr Daria Kuss, docent i psykologi vid Nottingham Trent University, är expert på emotionspsykologi. Hon talar om ett psykologiskt begrepp som kallas 'limbisk resonans', eller förmågan att spegla känslorna hos en annan person för att fördjupa vår anknytning till dem.

"Att spegla sorg med vår egen olycka hjälper människor att känna sig förstådda och stötta," säger hon. "Om du försöker hjälpa någon är det viktigaste inte att lösa problem utan att lyssna uppmärksamt och spegla. Om de är eländiga, ge dem din fulla uppmärksamhet och fullt erkännande av vad de känner. "


När människor får rätt stöd minskar påverkan av deras problem på deras vardag.


231 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com