Missfall, konsekvenser, sorg, hjälp

Uppdaterad: jul 25

Kvinnor som har upplevt missfall ställer sig frågan - varför hände det mig? Vad gjorde jag för fel? Är det något fel med mig? Händer det faktiskt så ofta som läkarna säger?

Och vad säger de vetenskapliga uppgifterna om detta?


Att drabbas av missfall är ett vanligare problem än du kanske tror. Det uppskattas att detta problem drabbar upp till 25% av kvinnorna, vilket innebär att 25 av 100 kvinnor kan uppleva denna svåra händelse någon gång i deras liv.


Man tar inte hänsyn till graviditeter som ännu inte har upptäckts, och ofta händer det att ett missfall inträffar innan en kvinna till och med får reda på att hon var gravid. Vissa forskare uppskattar att upp till 50% av all befruktning slutar med missfall (Puscheck, 2011).


Ur medicinsk synvinkel kan man säga att missfall är ett vanligt fenomen. I sin tur, från en psykologisk synvinkel, är det nästan alltid en svår händelse som orsakar en del konsekvenser.


För de flesta par som upplever missfall i ett tidigt skede är situationen svår eftersom de ofta stöter på missförstånd från omgivningen. Däremot är sena missfall mer öppna och allmänt erkända som smärtsamma och förödande händelser.


Men tidigt eller sent graviditetsförlust har onekligen en enorm inverkan på alla aspekter av en persons liv. Dessutom kan det påverka inte bara en gravid kvinna utan också det som ofta glömts - även hennes partner, själva förhållandet eller deras barn.


Hos kvinnor som har fått missfall förekommer ofta att de klandrar sig själv, letar efter orsaken, varför det hände, om det var hennes fel …


Sanningen är att oftast absolut ingen, om hon inte drack alkohol, inte tog droger, inte rökte cigaretter, inte utsätts för giftiga kemikalier, är chansen att missfallet till följd av hennes handling nästan noll.


Ofta förekommer myter om orsakerna till missfall är till exempel stress, lyft av tunga föremål, dricka för mycket kaffe eller samlag. Sanningen är dock att en stor del av missfallen beror på genetiska, kromosomala defekter hos fostret, och totalt står de för cirka 80% av orsakerna till missfall.


Psykosociala konsekvenser av missfall


Missfall kan leda till många smärtsamma känslor och långvarig ånger, samt ett antal andra psykologiska och psykiatriska konsekvenser. Det är graden av anknytning till graviditeten och barnet, inte graviditetens längd eller andra objektiva faktorer, som är avgörande för svårighetsgraden och intensiteten i reaktion på missfall.


Det finns många vetenskapliga bevis på att på grund av missfall kan förekomma intensiva och långvariga reaktioner som är förknippade med den naturliga processen att uppleva sorg. I detta avseende försökte forskare att fastställa den "typiska" sorgetiden efter graviditetsförlust och dess symtom. En studie fann att denna sorg ofta varade ett år eller mer, och i 20% av fallen accepterades förlusten inte ens 2 år senare. Dessutom har andra forskare funnit att sorg och sorg efter missfall kan kvarstå i ett litet antal fall, även i 10 år. Men sådana intensiva och långvariga reaktioner verkar inte vara normen. Intensiva reaktioner, som uppträder mycket ofta under de första veckorna efter förlust av graviditet, minskar vanligtvis betydligt inom 6-7 månader.


Individuella skillnader och sorgeprocessen


Även om det finns stora individuella skillnader i hur människor beskriver känslor relaterade till missfall, skiljer sig i allmänhet inte symtomen och deras intensitet mycket från andra typer av sorg, till exempel efter förlusten av en mor, far eller andra nära och kära.


De karakteristiska symtomen för sorgetiden efter graviditetsförlusten är: initial chock och förvirring, en känsla av overklighet vad som hände, sömnproblem, minskad aptit, energitapp, somatiska klagomål, ständiga tankar om att förlora ett barn och kraftfulla upplevelser av sorg, ilska, skam och skuld (Brier, 2008). Under sorg kan det också bli flashbacks, mardrömmar och känslan av att "bli galen".


Smärtsamma längtan


Mycket av den litteratur som ägnas åt sorg, och särskilt sorg på grund av förlusten av graviditeten, betonar att de karakteristiska och typiska kännetecknen för denna period både tankar om det förlorade barnet och smärtsamma känsla av längtan. När de förblir på en hög nivå under lång tid kan de vara ett bevis på en patologisk eller komplicerad sorg, där det är tillrådligt att kontakta en specialist psykolog, psykiater eller psykoterapeut.

Självklart, även om sorgeprocessen inte intensifieras eller kompliceras på något sätt, kan kontakt med en specialist naturligtvis vara till hjälp för att hantera denna svåra upplevelse.


Depression


Hittills har många studier genomförts om sambandet mellan missfall och affektiva störningar (t.ex. depression) och symtomen på subklinisk depression (vilket ger ofullständiga symtom). Det är mycket vanligt. Varaktigheten av depressiva symtom kan variera mycket. Vissa studier indikerar att depressiva symtom signifikant minskar efter fyra veckor efter missfall. Andra forskare säger att depressiva symtom ofta håller mycket längre och försvinner först efter cirka 2 år.

En studie i Finland har visat att patienter som upplever graviditetsförlust är särskilt utsatta för självmordstankar och tendenser och är mer benägna att försöka självmord än de i den allmänna befolkningen.


Posttraumatisk stressyndrom


Förlusten av graviditet orsakar utan tvekan fysiska och psykiska trauma. Under och efter missfallet upplever många kvinnor fysisk smärta, vilket kan åtföljas av en känsla av förlust av kontroll, stress som kan öka när ytterligare operation behövs. Fysiska upplevelser förknippade med missfall är mycket traumatiska, och som ett resultat kan känslor som skam, skuld eller rädsla framstå som reaktioner på en helt ny, mycket svår situation.


Trots bristen på studier om de traumatiska konsekvenserna av missfall verkar vetenskapliga bevis stödja slutsatsen att missfall kan leda till PTSD (post-traumatisk stresstörning) och andra störningar.


Påverkan av missfall på män


Inledningsvis fokuserade forskningen på konsekvenserna av graviditetsförlust endast på kvinnors upplevelse. Nyare forskningsresultat visar att mäns svar på missfall kan inkludera tillstånd eller känslor som besvikelse, depression, skuld, frustrationer relaterade till oförmågan att hjälpa en partner.


Det noterades till exempel att män ofta känner en djup känsla av förlust, men på grund av sociala förväntningar och sin egen känsla av att deras roll bara är att stödja sin partner, inte lägga till på de egna problem, uttrycker inte sina känslor och därför inte får stöd och hjälp från omgivningen.


Hur hjälper man kvinnor som har fått missfall


Det finns omfattande litteratur om de psykologiska konsekvenserna av missfall, inklusive tillstånd som ångest, depression, PTSD och relationsproblem. Det är dock slående att litteraturen om hur man hjälper sådana människor är liten.


Det finns enighet om att noggrann observation och bedömning behövs och att många kvinnor behöver professionell hjälp under denna svåra tid. Ofta söker kvinnor inte hjälp, vilket kan bero på skam, en dålig självkänsla eller en känsla av att deras lidande inte är tillräcklig, inte vad det ska vara, eller att de inte lider "rätt". Oavsett om det härrör från skam eller att inte ta sig själv på allvar, söker många kvinnor inte hjälp förrän deras lidande blir så svår att det allvarligt stör deras dagliga funktion.


Hur kan du hjälpa till


Vara närvarande, 100% uppmärksamhet, även om det finns intensiva känslor på andra sidan: om personen gråter, är förtvivlad, du är bredvid och förstår hennes lidande, du säger inte att hon ska lugna sig eller kontrollera, du är med henne.


Bekräftelse, dvs att säga vad du hörde med dina egna ord


Försök förstå att hon känner som hon gör


Normalisering av de känslomässiga reaktionerna som alla skulle ha, dvs att säga att det är normalt att bli ledsen, förtvivlad eller arg


Behandla en person som verklig, med verkliga känslor, inte någon med en sjukdom, onormal, oförmögen att hantera sina egna problem.


Vi ger inte råd, om inte hon ber om det.


Ibland räcker det bara med närvaro och empatisk nickning ...Processen för att hantera förlust


Du som fått missfall kom ihåg att du har rätt att:


  • Ta reda på fakta om vad som hände och potentiella konsekvenser för framtiden

  • Söka efter svar på frågor, titta i medicinska journaler

  • Skydda dig själv, undvika situationer som du vet kommer att vara svåra för dig

  • Ställa in små, realistiska mål. Fokusera till exempel på att hantera hela dagen, inte hela veckan, det är ok också!

  • Ge dig själv tid att uppleva sorg på ditt eget sätt och återhämta dig. Det finns ingen inställd "lämplig" tid där du borde må bättre och det är inte heller något som kan påskyndas

  • Få professionellt stöd, även om det kanske inte är lätt för dig. Om du känner att du tappar kontrollen kan du överväga att få professionell hjälp

  • Du har rätt att njuta och göra något trevligt för dig själv och försöka hjälpa dig själv! Kom ihåg att att känna glädje inte minskar din förlust

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com