Känn igen din typ av reaktion på trauma från barndomen

Uppdaterad: jun 28

På grund av känslomässig kyla och övergivande i barndomen från våra vårdare, formar vi försvarsmekanismer som är resultatet av vår instinktiv reaktion på stressande och traumatiska situationer. Beroende på vilken typ av våld vi upplevt, om det var emotionellt eller fysiskt våld, eller båda, och beroende på vilken person vi är, väljer vi och specialiserar oss på olika försvarsmekanismer.


det narcissistiska reaktionen är attack

den tvångsmässiga reaktionen är flykt

den dissociativa reaktionen är frysning

den beroende reaktionen är behagande


Om du växte upp i ett friskt hem där det fanns kärlek, förståelse och acceptans, har du fri tillgång till alla reaktioner. Du väljer reaktion beroende på vilken situation du befinner dig i.


Vad ger oss var och en av dessa reaktioner


Reaktionen attack ger oss förmågan att sätta gränser och hälsosam självsäkerhet. Om vi är i fara och det är nödvändigt gör det möjligt för oss att reagera kraftigt.


Flyktreaktion - för en frisk person utlöses när konfrontationen skulle öka faran


Frysning (kamouflage) - om du bedömer att ytterligare ansträngningar och motstånd är meningslösa och oproduktiva, drar du dig tillbaka. Frysning används ofta när en frisk person inte vet hur hon ska uppträda i en situation, hon drar sig tillbaka ett ögonblick för att utvärdera situationen och besluta om nästa steg.


Att behaga - är reserverade för en speciell person som vi tar särskilt hänsyn till. Det betyder inte att krypa, utan det är för att avvärja konflikten.


Vad ger försvarsmekanismer personen som växte upp i en dysfunktionell familj


Defensiva reaktioner är vårt omedvetna försök att förebygga faror och vårt försök att uppnå en illusion av trygg och tillgiven relation.

Att etablera en nära relation, för alla fyra typer av defensiva reaktioner, är inte endimensionell. Å ena sidan är det viktigt att ingå relationer, vilket är grunden för överlevnad, men för de som växte upp i ett dysfunktionellt hem är en nära relation förknippad med smärta. Defensiva reaktioner fungerar på ett sådant sätt att de inte tillåter dessa relationer, en mekanism som skyddar mot skador förhindrar upprättandet av en nära relation.


Vad händer när person med försvarsmekanismer ingår en relation


Minnen utlöses och triggar smärtsam emotionell flashback. Under denna flashback känner vi igen allt som var jobbigt i vår barndom. Vi känner oss överväldigade av frustration, smärta, sorg, skam, depression och ilska. Det väcker känslan av att vara osynlig, oönskad eller attackerad, det är vad vi gick igenom på grund av våra föräldrar.


På vilket sätt personer med olika typ av försvarsmekanismer undviker närhet


Attack - de aggressiva och kontrollerande förväntningarna på närhet och intimitet skrämmer människor och de flyr.


Flykt - alltid upptagen och arbetsnarkoman för att undvika interaktioner som skulle orsaka vågor av smärtsamma minnen


Frysning - gömmer sig i sitt rum och bakom sina drömmar


Behagande - man undviker att engagera sig genom att hjälpa och offra sig själv för andra. Genom att inte visa vem han är kan han inte skadas.


  1. Attack som försvarsmekanism kan utvecklas hos barn som man inte ställde krav på, som blev bortskämda eller som såg våld. Omedvetet styrs han av tron att makt och kontroll ger trygghet och kärlek. Undertrycker känslan av övergivande. Han tvingar andra att lyda genom hot och förlägenhet. Han använder sig av en blandning av raseri, ilska och avsky. Han kommer inte att få närhet och värme eftersom han avskärmar människor med hot. Han ersätter känslan av övergivande genom aggression. Han är enda av alla typer som tycker att han är idealistisk. Han projicerar sin interna kritiker på andra människor, vilket ger honom en ursäkt för hans attacker av aggression. Han borde fånga de stunder där nuvarande situationen väcker känslor från det förflutna. Han borde öppna upp för att gråta istället för att överföra sin ilska och smärta på andra. Det är viktigt att han lär sig empati. Vi kan inte skapa nära, varma relationer utan att bry sig och ta hand om andra.

  2. Flykt och tvångsmässigt försvar styrs av en undermedveten tro på att perfektion är vägen till kärlek och säkerhet. I barndomen reagerade man ofta på trauman med hyperaktivitet och i vuxen ålder undviker man den inre smärtan av övergivande och bristande anknytning från föräldrarnas sida genom att symboliskt fly. Man är ofta beroende av adrenalin och letar också efter farliga och riskabla aktiviteter vilket gör att adrenalin nivåerna är ständigt höga. Det är personer som är överaktiva, benägna för missbruk av handling eller av ämnen. De kan utveckla panikattacker och allvarlig hyperaktivitet (om de är starkt traumatiserade). Den flyende typen försöker hela tiden att ligga steget före sin smärta. Oftast endast i terapi kan de ta till sig sitt tillstånd och ta det på allvar. Först då kan de se vilka sår de fick och vad som var dramatiskt i deras barndom. Det är mycket viktigt för den här personen att förstår sina problem, se såret för övergivande och sörja det, gråta ut. Det är också viktigt att förstå varför de strävar efter perfektion. Att gråta är mycket viktigt för att släppa intern kritiker och hyperaktivitet. Det är viktigt att man lär sig att leva i olika hastigheter, att man lär sig att ta det lugnt ibland. För att stoppa ständiga aktiviteter och för att få möjlighet att möta sin smärta orsakat av avvisande, kan man vara behjälpligt av meditation.

  3. Frysning, klyvning, kamouflage. Att väcka smärtsamma minnen från barndomen orsakar att personen gömmer sig, isolerar och undviker kontakt med människor. De styrs av en undermedveten tro på att människor och fara är desamma. Ofta lider de av social ångest. Denna typ av personlighet tillbringar mest tid i ensamheten och ger ofta upp kärleken. Ofta var personen en syndabock i familjen och hade ingen chans att utveckla andra typer av försvarsmekanismer. Att svara på trauma genom frysning är förknippat med dissociationen av den högra hjärnhalvan. Personen känner inte smärtan i samband med övergivande och är därför skyddad från interaktion med andra människor som kunde orsaka smärta som de upplevde i barndomen. Dessa människor ägnar sig ofta dagdrömmar, sover mycket och är benägna att bli beroende av spel, internet och TV. Ibland utvecklar de störningar i koncentrationen och uppmärksamheten - ADD. Vad är utmaningen i vid behandling av denna typ av personlighet? På grund av brist på positiva minnen relaterade till relationer, skulle utmaningen vara att ingå en relation som kunde vara en omvälvande, som skulle ge stöd till behandlingen. Eftersom relationer har alltid lett till lidande, är de dock inte benägna att söka terapi. De är inte motiverade att förstå effekterna av barndomstrauma i deras liv. De inser inte att de har en intern kritiker och att de lider på grund av vad som hände i deras barndom. De vill inte ta in detta i deras medvetenhet. Dessa människor projicerar höga förväntningar från en intern kritiker på andra för att rättfärdiga sig själva varför de inte ingår nära relationer och isolerar sig. Det hade varit viktigt och stödjande att ingå en relation med terapeuten. Tack vare att de öppnar sig för terapi, kan de nå såret av övergivande, sörja för det och sörja effekterna av vad som hände i barndomen, för att så småningom återhämta sig.

  4. Behagande typ, smickrare, beroende personlighet. Den behagande typen söker trygghet genom att smälta med andras förväntningar, behov och krav. Han/hon beter sig som om villkoret för att ingå ett förhållande var att bli av med sina egna rättigheter, behov, förväntningar eller preferenser. Förlusten av rättigheter började redan i barndomen, när den tillfredsställande typen får veta att tack vare att han tjänar sin krävande och förväntansfulla förälder, får han en viss trygghet och tillgivenhet. En av föräldrarna är en narcissistisk person och vänder förhållandet mellan förälder och barn, barnet tar hand om förälderns behov. När barnet inte uppfyller förväntningarna blir föräldern arg och hysterisk. Barnet används som ersättning för make, tar hand om hemmet och yngre syskonen. Barnet ansvarar för förälderns humor och välbefinnande, han eller hon ska få föräldern att känna sig nöjd. Ibland ingår trakasserier och misshandel. Genom hot och förlägenhet tvingas barnet att bli en beroende person, vilket innebär att han inte kan utveckla sitt eget jag.


Hur ska man gå tillväga för att bli fri från att vara en beroende person och för att vara behagande typen.


Här är det viktigt att förstå vilka mönster som personen har använt i sitt liv och varför är hon mottaglig för den här typen av relation.


Varför är han/hon benägen att leva med en narcissistisk person och se vad som driver honom/henne i denna riktning.


Utbildning och förståelse är viktigt för att en personen ska kunna möta en stor skuldkänsla som ofta förekommer hos den typen av personlighet. Det är viktigt att se varför de är så inställsamma och har en tendens att engagera sig i andras angelägenheter. Självklart är det viktigt att prata om egna preferenser och behov. Att gå ur lyssnarrollen, att lära självsäkerheten, att vara bestämd. Att minnas föräldrarnas reaktion på ditt försök att säga nej. Vad som väckte hos föräldern våra försök att visa oberoende. Det är viktigt att sörja dessa situationer från det förflutna. Alla dessa steg behövs för att återhämta dig och bygga upp dig själv.


Alla som har upplevt barndomstrauma har en defensiv reaktion. Det händer ibland att dessa reaktioner inte är effektiva då produceras hybrider, dvs vi stödjer oss genom att kombinera två reaktioner. Ibland utlöses helt andra typer av reaktioner.


T ex finns det interaktioner kamp - behagande , flykt - frysning, kamp - frysning, mm


Det är viktigt att se vilken typ av reaktion som dominerar vårt beteende för att välja verktyg för behandling. Det är också viktigt att se intensitet, hur ligger den på skalan.

Exempelvis kan typ attack ligga i början av skalan som självsäkerhet men på slutet som tyranni

Flykt kan, i början av skalan, ligga som effektivitet men på slutet som tvångshandlingar

Frysning - från lugnet - till katatoni

Behagande - från välgörenhet - till servilitet


Målet med behandlingen är att ingå relationer på naturligt, hälsosamt sätt, utan att “köra” program. Att välja reaktioner och anpassa de till den situation vi befinner oss i. I en hälsosam relation finns det plats för självsäkerhet och öppenhet, för att lyssna och tala, för att hjälpa och bli hjälpt, att leda och ledas.


Titta på aspekter av relationer där det saknas någon balans, vad du kan arbeta med?


Balansen är viktigt även i din relation med dig själv.


Finns det balans mellan att göra och att vara, mellan uthållighet till avslappning, mellan intensiv fokus till avkoppling? Var ligger du på skalan?


Återhämtningen följer inte alltid en rät linje och man måste ha tålamod. Hur lång tid det tar att återhämta sig efter en traumatisk barndom beror naturligtvis på hur allvarligt har detta påverkat individen.


434 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com