Ingen kan ersätta mor- och farföräldrar

Uppdaterad: jun 19

I en frisk, harmonisk hem är mor- och farföräldrar viktiga för barnbarnen och spelar en unik roll i deras liv.


När barnet föds är det endast föräldrar som är viktiga i deras liv. Men ju äldre barnet blir, desto viktigare är mor- och farföräldrarnas närvaro. Tack vare de lär barnet sig nya saker och lär känna världen ur ett helt annat perspektiv än vad barnens föräldrar visar dem. De lär sig också empati och respekt för äldre och utvecklar känslomässiga band.


Omedelbart efter föräldrarna är mor- och farföräldrar barnets första vänner. Barnbarn älskar att vara med dem. Att spendera tid tillsammans är en glad barndom för barnbarn och för mor- farföräldrar möjligheten att få positiv energi från att vara med dem. Kontakt med barnbarn ger glädje och vitalitet.


Mor- farföräldrarnas kärlek till sina barnbarn förverkligas utan hinder. De är inte belastade med skyldigheter, som föräldrar. Mor- farföräldrarnas uppgift är inte uppfostran, bara vård. De har mer tid och tålamod, de kan upprepade gånger berätta för sina barnbarn samma berättelse, spela samma spel och leka samma lek. Mor- och farföräldrar kan ge sina barnbarn ovillkorlig kärlek och acceptans.


De bygger ett barns känsla av trygghet och självförtroende genom att göra barnbarnet medvetet om att man kan alltid lita på dem. För barnbarn är det ovärderligt att leka med mor- och farföräldrar, lyssna på deras berättelser, lära sig om familjehistoria. En sådan bra relation med ett barnbarn i barndomen kommer att säkerställa dess mycket goda fortsättning senare, när barnbarnen blir vuxna. Detta är familjens bästa bindemedel, speciellt nu när flera generationers hem försvunnit.


Mor- och farföräldrars villkorslösa kärlek till barnbarnet är en tillgivenhet, närhet, som är viktig för barnet i utveckling- och bildningsprocessen. Detta är inte en ersättning för mamma och pappa, det är en helt annan roll som en annan person bidrar med, en annan typ av personlig modell, en annan typ av kärlek och band.


Mor- och farföräldrar tillåter kanske mer än föräldrar eftersom barnbarnen alltid är de vackraste och de smartaste för dem. Det är i barnbarnen som de placerar sina största känslor. Mormor är ofta livets första lärare. Hon har helt andra rättigheter än barnets förälder. Hon kan älska barnbarn utan det enorma ansvaret som ligger hos föräldrarna. Det är med henne lilla flickan ofta förknippar många trevliga barndomsminnen. Hennes röst kan ha lugnande effekt långt i livet. Mormor skriker aldrig när något går fel. Hon har oändligt tålamod för att besvara alla frågor.


Idag rusar världen som galen, vi är nedsänkta i en virtuell värld, i många uppgifter, även barn går till många fritidsaktiviteter. Alla lider av brist på tid men mor- och farföräldrar kan svara på denna typ av grundbehov.


För det första, eftersom de har tid, så de kan ge barnbarnen sin närvaro, värme, stöd, förståelse, ägna sin tid åt dem. Men det är en helt annan tid än den som tillbringas med föräldrar. På många nivåer kompletterar de föräldrarna. De breddar horisonterna för sina barnbarn eftersom de har mer livserfarenheter än föräldrar och dessa upplevelser är olika på grund av olika tider och bakgrund. De lärde sig också konsten att uppfostra på sina egna fel och de är bättre mor- farföräldrar för sina barnbarn än de var föräldrar.

Barnbarnen kan få komfort, ömhet, villkorslös acceptans och, vad föräldrar saknar - tid och närvaro. De har all tid, all uppmärksamhet, de lyssnar eftersom de inte har bråttom. De har råd med tålamod, mildhet, tystnad. Man kan lita på de, man kan leka, tävla, men även lugna ner sig och vila när det behövs.


För det andra har mor- och farföräldrar genomgått mycket, så de har en enorm livserfarenhet och hunnit inse vad som verkligen är viktigt i livet. Förhållandet med morföräldrar och de värden som överförs i hög grad påverkar bildandet av barnets personlighet och vad det kommer att bli i deras vuxna liv.


För det tredje har mor- och farföräldrar, enorma resurser med livsvisdom, just för att de har genomgått många svåra livssituationer, ibland tragedier och dödsfall. De var tvungna att möta svårigheter och hantera dem - så byggs en livsvisdom.

En äldre är också en person som förutom helt andra upplevelser i bakgrunden har också en typ av avstånd. Vissa problem ser helt annorlunda ut ur deras perspektiv eftersom de ser på världen med större lugn, tolerans och förståelse.


Mor- och farföräldrar, även om de inte pratar om det, är medvetna om att vårt liv någon gång tar slut och hur viktigt är närvaro av en annan människa. Positiva, meningsfulla relationer med människor ger livet en mening. Vår största lycka är att vara med och bredvid andra människor.


Mor- och farföräldrar är människor med olika temperament, karaktärsdrag och preferenser. Till exempel kommer en av dem trivas i köket, gör gärna mat med barnbarnen, en annan kommer att läsa sagor för dem, och en tredje kommer att vara kreativ med att hitta på lekar eller visa annan kreativ sida. Barn observerar olika temperament, olika passioner, olika sammanhang och lär sig olika färdigheter men även olika åsikter. Även de aspekterna är viktiga för att bygga barnets identitet.


En viktig roll som äldre spelar är också att ta hand om traditioner och familjeritualer, för vilken den yngre generationen kanske inte alltid har tid.


Mor- och farföräldrar förenar familjen och bygger familjerelationer. De stärker band mellan generationerna. Mor- och farföräldrar vet vem som är vem, när är det födelsedag och vem gifte sig med vem. De bryr sig och minns alla årsdagar. Tack vare de har yngre generationer kontakt med en bredare familj och en känsla av tillhörighet. I familjer där mor- eller farföräldrar fortfarande finns och respekteras finns det starka känslomässiga relationer.


När barnbarn föds blir morföräldrar euforiska. De är kära i de och gör allt för att ägna så mycket tid och uppmärksamhet åt de som möjligt. De känner sig behövda och uppfyllda. De vill vara helt involverade i barnomsorg och kan ta över föräldrarnas ansvar, vilket i sin tur kan leda till gräl och tvister. Även om morföräldrar vill ha det bästa för sina barnbarn, glömmer de ibland att det inte är de som uppfostrar dem, utan föräldrarna. Därför borde kontakter mellan föräldrar, mor- farföräldrar och barnbarn inte vara inbördes begränsade utan bör definieras tydligt. Allt för att undvika konflikter. Ibland är det svårt att förstå varandra och förena varandras intressen, men vanligtvis måste man acceptera varandras olikheter och hitta lösningar för barnbarnens skull. För att förhållandet mellan mor- och farföräldrar och barnbarn byggas på ett harmoniskt sätt krävs det föräldradeltagande, ömsesidigt samarbete och överenskommelse.


Mor- och farföräldrar är fortfarande föräldrar till sina vuxna barn som redan har startat familjer. Trots goda relationer med sina barnbarn kan de inte alltid kommunicera med sina barn. Ofta visas denna barriär först på deras barns sida. Skälen är olika - åsikter,

materiell situation, utbildning, ny miljö där barn bor och arbetar. Idag radikaliserar vi allt beteende och åsikter och rör oss bort från varandra. Skiljelinjen i förhållande till åsikter, materiell situation och utbildning går igenom mitten och delar upp dem i "de" och "de". Vi kan inte längre förklara allt för varandra, vi försöker inte förstå varandra, sätta oss i den andra parten ställe. Oftast undviker vi svåra ämnen. En vägg skapas mellan äldre och unga. Till nackdel för alla.


Föräldrar kan ibland känna sig sårade av sina vuxna barn och dessa kan inte, i en spänd atmosfär, dra nytta av föräldrarnas stöd. Men äldre människor behövs och de vill vara behövda. Det behövs integration i familjen, klok konfliktlösning, även framför barnbarnen. Det är viktigt att de ser och förstår att man kan älska och ha olika åsikter. Detta gäller både för förhållanden mellan föräldrar och mellan mor- farföräldrar och barn.


Det är kanske värt att lyssna på de äldres åsikter, tänka över. Men om vår synvinkel är långt ifrån deras vision - bara respektera. Varför inte visa att deras åsikt är värdefullt för oss och vi accepterar dem, men låta de förstå att det är föräldrarna som bestämmer i vilket form de ska implementera de i livet. Mor- och farföräldrar ska å andra sidan till hundra procent respektera föräldrars önskemål när det gäller gränssättningar, vanor och allt annat som föräldrar tycker är viktigt. Barnbarnen måste få tydliga, likadana meddelanden för att förvirring och kaos inte dyker upp i deras huvud.


Mor- och farföräldrar kan vara en permanent referenspunkt, ett slags “ankare”, särskilt viktigt när familjen upplever problem eller förändringar görs i barnbarnens liv. De kan skydda familjens hållbarhet, ge skydd, stöd och vård i svåra situationer.


Låt oss komma ihåg att barn älskar inte bara sina föräldrar, de älskar även mor- och farföräldrar på ett ovillkorligt och gränslöst sätt. De känner perfekt att deras mor- och farföräldrar är hängivna dem. Kloka mor- och farföräldrar har mycket tålamod och det skapar ett utrymme för barnbarnen att växa, så de kan vara sig själv.


När man tittar på mor- och farföräldrar när de kramar barnbarnen eller leker med dem, kan man se att familjen är något mer än var och en av sina enskilda medlemmar, något mer än vad som är individuellt och inte bara summan av individualitet. De ger oss en känsla av gemenskap som vi människor, som flockdjur, behöver och som många saknar idag. Varje generation har eget boende, ofta delar de avstånd. Tack vare de nuvarande kommunikationsmöjligheterna kan banden byggas på ett autentiskt och djupt sätt. Far- och morföräldrar mäter tiden på olika sätt därför är varje ögonblick av närhet viktigt och unikt. Om bra relationer byggs upp genom åren är det möjligt att upprätthålla konstant kontakt mellan familjemedlemmar, ömsesidig hjälp, vård och omsorg, vilket är det viktigaste i varje kärleksfull familjs liv.


37 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com