Hon är från Venus han är från Mars

Titeln ovan är en metaforisk sätt att uttrycka skillnader som finns mellan män och kvinnor. I själva verket är vi annorlunda på alla sätt: både fysisk och psykisk.


Människan behöver stöd och närhet till en annan, att dela med henne, både sina farhågor och glädjeämnen. Som jag nämnde i början finns det diametrala skillnader mellan män och kvinnor, så det är fantastiskt att de fortfarande kan mötas i partnerskap. Naturligtvis är det inte så enkelt som man kan tycka. För att en relation ska ha stabil grund och ständigt utvecklas behövs ett viktigt inslag i dess konstruktion – adekvat kommunikation.


Förhållandet bidrar till otroliga bandet mellan två personer. Vi blir fasta vid vår partner vilket bidrar till att vi sätter stort värde vid alla ord som han talar i vår riktning. Om de är markerade negativt blir vi sårade särskilt hårt, vilket antingen leder till argumentationen (om det gäller personer med mer temperament) eller till att vi avskärmar oss, bedrövade av vad vi hört.


Ofta blir det feltolkning av ord syftade i vår riktning. Vår partner menade nödvändigtvis inte samma sak som vi trodde vilket leder till onödiga konflikter. Orsaken ligger inte i själva situationen som händer i real tid utan i bristen på bra kommunikation mellan parterna.


Ett annat problem som är associerat med kommunikationen är svårigheter att uttrycka känslor. Vissa människor skäms över känsliga bekännelser medan andra är rädda för att vara förlöjligade inför sin partner. Därför är det viktigt att reflektera över detta. Det är ju därför vi går in i relationen, för att vara ett stöd för varandra, så både skam och rädsla borde inte existera där.


Vi bör också vara uppmärksamma på orden vi riktar till vår partner. Känsliga ord borde uttalas på det sättet att de ger vår partner njutning och samtidigt får honom att inse att vi bryr oss om honom. Det är verkligen en väsentlig del av relation för den bygger psykiska förutsättningarna för att fördjupa relationen. Dock måste dessa ord låta trovärdiga och adekvata till situationen som vi befinner oss i. Till exempel, om vi dussin gånger säger till vår partner orden ”jag älskar dig” medan han rusar mot utgången, lagar middag eller utför andra sysslor, och sedan upprepar dem på kvällen när vi befinner oss i hans armar, blir de så rutinerade att deras emotionella intensitet kommer bara att försvinna. De kommer inte att tolkas på det sättet som de var menade.


En annan aspekt som återspeglas i kommunikationsprocessen är sättet att bekänna känslor. De flesta kvinnor uppmärksammar varje ord som är riktad mot henne, hon älskar att lyssna på sin partner. Ju mer han säger desto mer tillfredsställd blir hon. Tyvärr är männens sätt att visa känslor helt annorlunda. De i allmänhet tycker inte om att prata om sina känslor – medan kvinnor klagar över deras okänslighet eller i värsta fall deras brist på känslor. Det är långt ifrån sanningen. Män har blivit uppfostrade att riktiga mäns attribut är mod, tapperhet, risk och erfarenheter. Det berömda ordspråket ”män gråter inte” kom inte upp från ingenstans. Därför kan den manliga delen av världen inte prata översvällande om sina känslor. Därför bör kvinnor inte skylla på sina partner om de saknar de känsliga orden. De borde kanske prata med sin partner och berätta om sina behov. Dessutom måste vi till en viss grad acceptera skillnader mellan oss och inte tvinga en förändring. När vi bestämmer oss för relationen med den personen, accepterar vi inte bara hans fördelar men också nackdelar, som med tiden kan i viss mån minska eller försvinna, men inte till varje pris. Ingen är perfekt och ständiga utbrott och anklagelser hjälper inte till att bygga upp relationen.


Nästa misstag som vi gör i vår kommunikation i relationen är att vi inte säger direkt vad vi tycker eller vad vi vill från vår partner utan vi hoppas att han gissar, att han kommer på det själv. Helt fel. Detta leder bara till missnöje. Det som finns i vårt sinne behöver inte finnas i hans. Ena sidan är upprörd för att något inte har gjorts som hon hade tänkt och den andra parten är sårad att han inte har informerats. I sådan situation är det svårt att nå någon överenskommelse.


Om du vill skapa den perfekta relationen, du kan inte bara ta, du måste lära dig att ge. En viktig faktor är korrekt kommunikation mellan två personer. Vi måste förstå alla de skillnader som beror på vårt kön och vår personlighet, först då kommer vi att kunna njuta av en givande relation där känslomässigt band mellan två partnerna bara växer med tiden.

15 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com