Finns det en bra ensamhet?

Uppdaterad: maj 23

Kunskap om bra ensamhet är nödvändig för att skapa en nära relation. Bra ensamhet innebär att du gillar dig själv, att, att vara ensam med dig ger dig glädje. Om du gillar dig själv kommer det säkert att finnas någon som vill delta i din goda ensamhet. Människor som är nöjda med sina liv lockar andra, som blommor lockar bin. Vi gillar inte människor besvikna över varandra.


Om du vet hur du kan njuta av dig själv, är det för andra människor en signal om att du har mycket att erbjuda – att vara nära dig kommer att inspireras, berikas eller värmas upp av din interna eld. 


Att uppleva och utveckla god ensamhet, tillsammans med att utveckla verklig närhet, är ett extremt effektivt recept för den slutliga förstörelsen av ensamhetsviruset och dess effekter. God ensamhet är en verklig närhet till dig själv och ditt jag. Jag kommer att ägna detta inlägg åt att föra dig närmare upplevelsen av god ensamhet, även om beslutet att pröva det lämnar jag åt dig. 


Hur gör du för att leta efter bra ensamhet? Till att börja med har jag inte så trevliga nyheter för dig: den första kontakten med denne kan väcka rädsla. 


Vi skyddar oss mot ensamhet för att inte uppleva många problem som verkar olösliga vid första tanken. Hur definierar man vårt värde, syftet med vår existens, oundvikliga ålderdom och död. Vi skyddar oss från tankar om dessa ämnen med hjälp av ständiga aktiviteter, tevetittande, surfande, dataspel eller annat. Men dessa grundläggande frågor finns fortfarande inom oss.


När det blir strömavbrott och vi inte kan ägna oss åt någon elektronisk leksak, när vi åker på semester, där det inte finns någon som schemalägger våra aktiviteter från morgon till kväll, med andra ord, när vi lämnas ensamma, i en ostörd tystnad, då dessa frågor börjar kräva svar.


Den första signalen att vårt sinne har försökt leta efter god ensamhet är tristess. Tristess är den sista varningen från den delen av oss själv som framför allt vill ha glädje och inte vill veta om obehag. Uttråkning säger: Kom igång med något trevligt så snart som möjligt, för om en stund börjar du tänka på något som du inte alls kommer att gilla. Då känner du en plötslig en oemotståndlig önskan att titta igenom gamla tidningar, slå på teven eller shoppa i snabbköpet …


Du vill inte ta itu med obehagliga saker. Ingen vill göra det. Men de finns och de kommer tillbaka till dig förr eller senare. 


Om du inte blir vän med den goda ensamheten tillräckligt tidigt kommer dessa frågor som fortfarande är obesvarade att överrumpla dig när du går i pension, du kommer att undra vad ska du göra den återstående tiden. Då är sinnet inte längre lika flyktigt, vi har inte lika mycket energi. Denna plötsliga kontakt med de grundläggande men olösta problemen i våra liv kan därför få svåra konsekvenser. Många människor som berövas sina dagliga rutiner åldras snabbt. I stället för att leva ägnar de sig åt minnen eller fastnar framför teven. 

Rädslan är ensamheten är för stark för att möta den. Och ändå har de en fjärdedel av sina liv kvar, vilket kan fortfarande ge mycket glädje, nya upptäckter och erfarenheter, vilka kan bidra till lycka i det nya livet


Varje ålder har sina begränsningar och sina charm. Ålderdom är inte snäll mot våra kroppar, men den kan vara generös mot våra sinnen. Vi kan börja utforska världen, ägna oss åt forskning, kreativitet, dela våra erfarenheter med unga. För att dra nytta av dessa möjligheter är det nödvändigt att summera ditt förflutna, lära känna dig själv och tämja den goda ensamheten.


Hur ska man göra?


För det första kan man försöka att svara på frågan: Vem är jag?

Vad definierar mig, vad gör mitt liv värt att leva?

Vem är jag utan mitt hem, mina saker, min bil?

Vem är jag utan mitt yrke eller utan min examen?

Vem är jag utan mina politiska åsikter?

Vem är jag utan mitt favoritfotbollslag?

Vem är jag utan min man eller mina barn?

Vem skulle jag vara om plötsligt allt togs bort från mig, inklusive mitt för- och efternamn?


Fångar i koncentrationslägret som berövades alla personliga ägodelar var tvungna att svara på den sista frågan. Vem skulle du vara i en sådan situation?

Skulle det finnas något som skiljer dig från andra namnlösa mänskliga skuggor?


Det är extremt lätt att glömma sin mänsklighet under sådana förhållanden.

En del människor glömde bort, men många andra behöll sin identitet. 


De visste vem de var. De definierade sin egen identitet utan något externt bekräftelse. Tack vare de även andra behöll sina liv, sitt hopp eller till och med en känsla av säkerhet.


Lyckligtvis behöver vi inte så extrema förhållanden för att avgöra vad som utgör vår egen identitet. Men dessa frågor kan orsaka hos oss en hel del osäkerhet. 


Varför bry sig?


När du får känslan vem du är, när du, trots de förändrade förutsättningarna, kan behålla din identitet, så slutar du att känna ensamhetens tomhet.


Även när ingen är i närheten, när det inte finns något stöd, även när en nära och kära just har lämnat dig – även då känner du dig inte helt ensam.


Du behöver ingen för att fylla upp din ensamhet. Du fyller den själv genom att vara medveten om att du är någon. Du existerar, du känner, du har din åsikt, dina preferenser, dina drömmar. Du kan till och med diskutera med dig själv. Ingen kan ta det ifrån dig. Du kan utveckla dina förmågor, du kan göra saker som ger dig glädje, du kan till och med slappna av utan att göra något eller tänka på någonting – även då vet du att du existerar och att du har det bra.

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com