Förtroendet - en bro till människorna och världen

Uppdaterad: jun 5

En del människor som blev besvikna på någon som missbrukat deras förtroende tycker att det är skadligt att lita på någon. Att det är tecken på svaghet, naivitet och att inte lära av misstag. Ibland är det lätt att falla i kategoriska slutsatser när vår tro sätts på prov. Men å andra sidan hur ska man leva och arbeta med människor utan att lita på dem? Hur ser livet ut utan förtroende? Att i ensamheten vänta på ödets slag eftersom livet ”ligger på lur för naiva”, att leva som på en enslig ö, där ingen kan skada oss eftersom det finns ingen som kan göra det….


Förtroende och risk är två sidor av samma mynt.


Förtroende kan vara en risk men en som inte riskerar kan förlora allt. Förtroende är en bro som förenar människor, som öppnar upp en värld av mänskliga relationer.


Om man analyserar sina framgångar och positiva erfarenheter av arbete med människor på professionell nivå – när fanns det de mest givande upplevelserna för båda partner? Varje gång man upplevde de viktigaste och mest värdefulla saker var det förtroende som bidragit till detta. Detta förtroende gör att vi får hjälp och vi ger stöd. Detta förtroende hjälper att bygga närhet, intimitet och anslutning. Utan förtroende förlorar vi hoppet, eftersom trots de risker som finns i det finns det inget annat sätt.


När jag insåg att jag aldrig skulle bli ”perfekt” mor till mina barn började jag undra vad jag mest skulle vilja utrusta de på vägen i livet. Och jag tänkte om jag kunde ingjuta i dem förtroende till livet, till människor, till sig själva då kunde jag andas ut. Jag vet inte om jag lyckades med detta, men jag har åtminstone försökt.


Du kan inte leva i en relation med en annan människa eller leva i vänskap utan att investera i dem förtroende. Förtroende eller brist på sådan formar relationerna mellan medlemmarna i de små och stora samhällena. Relationerna mellan vänner, grannar, arbetskamrater, familjemedlemmar, samhällen och länder beror på hur vi kan lösa frågan om ömsesidigt förtroende.


Förtroende eller brist på det beskriver principer i internationella relationer, kontakter mellan en läkare och hans patient, närhet mellan barnet och föräldern, graden av intimitet mellan två personer i kärlek. Utan tillit skulle sociala livet vara omöjligt. Därför en hel del uppmärksamhet i olika yrkesdiscipliner ägnas åt frågan om förtroende. Jag tror att vi är skyldiga oss själva ägna några tankar om hur vi förhåller oss till detta. Vem litar vi på och vem litar vi inte, och varför? Eftersom kvaliteten på våra liv bestäms av graden av förtroende som vi ger andra människor, det är en viktig fråga för oss alla.

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com