Förtroendet

Förtroendet i nära relationer är en nödvändighet för på förtroendet bygger vi en gemensam framtid med den andra personen.


När vi blir förälskade tror vi på vår partner eftersom förtroendet är en del av våra känslor för en annan person. När vi är förälskade blir vi lite ”galna” för känslor har företräde framför sunt förnuft.  När vi har så starka känslor vill vi inte se en annan verklighet än den som föddes i vårt hjärta. Som förälskade brukar vi inte titta på biografi av vår partner när det gäller risker. Hur är det då med vår tillit i relationen? Hur kan man kontrollera om vår relation bygger på förtroende från båda sidorna?


Jag tror att en sådan kall analys av situationen i vårt förhållande kan skingra vissa tvivel och kan hjälpa oss att hitta det gemensamma förtroende utan vilket kan det inte finnas något riktigt bra partnerskap.


Jag föreslår att du gör en test som, jag hoppas, leder er åt rätt riktning.


Testet är utarbetat av en grupp kanadensiska forskare John K Rempel, John G Holmes och Mark P Zanna som i sin forskning har ägnat mycket uppmärksamhet åt förtroende och tillit i relationer.


Enligt forskarna har förtroende i förhållande tre komponenter: förutsägbarhet, pålitlighet och tro. Förutsägbarhet är det vår förväntan av upprepade beteende, med andra ord beteende som vi kan förutse. Den andra delen av förtroende är tillförlitlighet, att vi kan lita på vår partner. Den viktigaste komponenten i förtroende är dock, enligt forskarna, vår tro på partnern. Detta är inte alltid den tro som vi har på grund av tidigare erfarenheter. För tro behöver inte bevis. När vi väljer en partner, när vi engagerar oss i en varaktig relation, har vi ingen garanti för att våra drömmar, förväntningar och önskningar uppfylls. Vi tror dock djupt att vår kärlek är för evig och till slutet av våra dagar. Hur är det då med vårt förtroende?


Vänligen sätt dig i din favorit fåtölj, läs igenom kommande uttalanden och svara på dem. Ju fler positiva svar desto djupare är tillit i relationen.


 1. Min partner har visat sig pålitlig därför har jag inget emot om han engagerar sig i aktiviteter som andra skulle tycka var hotande.

 2. Även om jag inte vet hur min partner ska reagera, mår jag bra när jag berättar för honom något om mig själv, även om det är något skamligt.

 3. Jag kan räkna med min partner. Jag vet att han/hon bryr sig om min välbefinnande

 4. Jag vet hur min partner kan bete sig och jag kan lita på honom.

 5. Även om vi inte kan förutsäga framtiden, vet jag att min partner kommer att stödja mig.

 6. Alltid när vi tar ett viktigt beslut, vet jag att partnern tar hänsyn till att det blir bra för mig.

 7. Jag vet att jag kan förvänta mig positiv reaktion när jag visar svaghet.

 8. Jag vet att min partner inte skulle lura mig även om han/hon hade tillfälle och visste att jag inte skulle ta reda på det.

 9. Jag vet hur min partner kommer att bete sig och kan lita på honom

 10. När jag berättar för min partner om mina problem vet jag att han/hon kommer att visa mig kärlek.

 11. Min partner håller sina löften.

 12. När jag är med min partner känner jag mig trygg även inför nya situationer.

 13. Även om hans förklaring låter osannolikt, vet jag att min partner talar sanning.

 14. Utan ångest låter jag min partner fatta beslut som rör mig.


Önskar er givande tankar och många, många svar ”JA”.

20 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com