Din interna kritiker

Uppdaterad: jul 2

Varje människa har en sådan kritiker i huvudet, men troligen är den störst i huvuden på vuxna barn från dysfunktionella familjer. En intern kritiker uppstår när du växte upp i ett hem där det saknades trygghet, när föräldrarna inte gav oss positiv kommunikation. Du kanske blev förolämpad, misshandlad, eller övergiven av människor som du älskade mest.


Det var från föräldrarna som vi förväntade oss acceptans och att stärka vårt värde. Vi fick motsatsen - rädsla, fysisk eller känslomässig övergivande. Orden och attityderna från föräldrarna skär in i själen väldigt djupt. Så mycket att vi tror på dem och accepterar de som våra, även om de inte är våra. Hur ofta har vi programmerats att tänka på oss själva så illa som möjligt, även om vi verkligen är underbara, begåvade och empatiska människor! Dessa lögner har kommit in i oss och gett oss en falsk bild av oss själva. Intern kritiker är en polyfoni av meningar som vi har hört från olika människor eller de påståenden vi gjort om oss själva baserade på de attityder andra har gett oss. T ex en flicka utan närvaro och bekräftelse av sin far kommer sannolikt att växa till en kvinna som inte accepterar sig själv, medan en pojke blir en man som tvivlar på sin styrka. Du kände ångest och rädsla. Denna rädsla tvingar vår super EGO att använda några program för att överleva. Dessa program tvingar oss att vara perfekta och se faror överallt. Super EGO - en del av vår psyke som lär oss de regler som föräldrarna infört så att vi får förälderns acceptans och kärlek. En intern kritiker är vår super EGO. Den försöker vinna våra föräldrars kärlek. När våra försök att vara perfekta möter missnöje från föräldrarna, när de sårar oss, lämnar oss eller att de inte vill se våra behov, blir vår interna kritiker fientlig och svidande mot oss. Den manifesterar i oss självhat, självförstörelse och självföraktande. Eftersom en intern kritiker bedömer oss för våra fel och tillkortakommanden, föreställer den sig att detta är anledningen till att vi förkastas av våra föräldrar.


Effekter av kritik


Att bo i ett traumatiserande hem leder oss till att vi är vaksamma hela tiden. Detta beror på de risker och exponering för fara. Vi söker efter denna fara hela tiden och är fokuserade på vad som kommer att hända eller tvärtom, vad som inte ska hända trots vår önskan. När vi växer upp slutar vi inte att leva i det här programmet. Denna överdrivna vaksamhet förvandlas till en rädsla för självuttryck. Vi är inte oss själva, vi är rädda för avvisande, straff och konsekvens. Vi är rädda för att utveckla oss själva. Varje uttrycksnivå är blockerad. Som traumatiserat barn är du som en soldat på slagfältet. Du känner dig hotad. Till denna attack tillkommer så småningom en intern attack, vår kritiker. Obsessivt tänkande föds, på vilket sätt är jag inte tillräcklig?


Denna attityd i livet leder till att ditt friska ego har inget utrymme för sin utveckling. Din identitet blir en intern kritiker. Vi börjar tänka på oss själva värre och värre. Vår super EGO blir mer och mer giftig. Var kritiker kräver att varje ditt steg ska vara perfekt. Den förbinder i oss rädslan att bli övergiven med vårt eget inre hat för våra brister.


Vi ständigt projicerar faror för situationer som är trygga och säkra.


Hur ska man gå tillbaka till sig själv


Identifiera och konfrontera attackerna från en intern kritiker. Ta kontakt med dina känslor och förstå vad som händer med dig när denna kritiker attackerar dig. Om vi låter bli att känna igen och konfrontera kritikerns attack kommer vi fortsätta leva genomborrade av skam, rädsla och förlust av hopp.


Kritiken ser oss i barndomen när vi var tvungna att fly från faran. Den kräver perfektionism på alla nivåer. Vi behöver inte vara perfekta för att bli älskade. Släpp situationer som kräver att du är perfekt. En intern kritiker manifesterar sig i: allt eller inget, vitt eller svart, alltid eller aldrig. Se att detta är orättvist och orätt.


Kritikern driver oss in i aktiviteter och arbetsnarkomani. Den ställer väldigt höga krav på oss själva. Även andra människor bedömer vi mycket hårt. Håll inte med människor som kritiserade dig i din barndom. Tro inte att det var ditt fel att någon lämnade dig eller inte brydde sig om dig.


Din interna kritiker ser faran där den inte finns


Konfrontera den interna kritiker för att hitta utrymme för att vara dig själv. Identifiera de områden där den attackerar dig. Den kultiverar hat, skam, den vill att vi ska vara lydiga och behaga människor från utsidan. Den tvingar oss till lydnad genom att genera oss. Vi har rätt till våra beslut, till autonomi, till att vara oss själva. Om någon försöker genera dig har du rätt att säga STOPP. Obsessiv analys är onödig. Förlåt dig själv för alla tidigare misstag. En intern kritiker ger oss en skuldkänsla. Tillåt dig själv känna dig skyldig men agera trots allt. Bry dig inte om att jämföra dig med andra. I stället för att tänka på vad som kan misslyckas, var uppmärksam på den goda sidan.


Bestäm dig för att tänka på de positiva aspekterna. Tänk inte svart och vitt, ge det en chans.

När du märker att du ständigt jagar något, ständigt är upptagen - stanna, du är inte i fara.

När du skjuter upp saker, fundera på faran du ser i den här situationen. Kanske din kritiker förväntar sig perfektion. Förväntar du dig att du blir attackerad? I stället för att ständig se faran framkalla positiva tankar och tänk på positiva händelser.


Attacker av din interna kritiker varierar i frekvens och längd. Öva dig på att fånga denna interna kritiker så blir du mer känslig för dig själv. Avvisa kritiken, säg: Nej! Det räcker! Uttryck din ilska mot den. Stoppa detta program som strävar efter perfektionism. Kritikern är våldet riktat mot oss själva. Omdirigera din ilska till de människor som orsakade detta. Granska och gråt över vad du längtade efter men inte fått från dina föräldrar. När vi gråter släpper vi skam och rädsla. Se vilka dina föräldrar egentligen var. Smärtan av avvisande vi kände i barndomen tillåter oss inte att titta på våra liv objektivt. Vi tror att vi inte förtjänar godhet, kärlek och respekt. Den person som jag är räcker inte för att bli älskad och lycklig. Du behöver ändra ditt sätt att tänka på dig själv och världen. De behöver ta itu med dina känslor eftersom på grund av barndomens giftiga verkningsmekanismer är du avskild från det du känner. Utan att förstå vad du känner och varför kan du inte ta nästa steg. Du kommer inte heller kunna ändra ditt sätt att tänka på, för om vi bortser från känslor ser vi inte vad som hände med vårt inre barn. Vårt inre barn är en del av vår psyke och kräver att vi tar hand om det.


Hur neutraliserar du din interna kritiker?


Det första steget för att neutralisera den interna kritiker är självreflektion och inse att vi har problem med det. För vissa är det extremt svårt eftersom de inte inser att deras självkritik är för stark. Det händer att de inte ens är medvetna om att de inte strävar efter sina egna mål och ambitioner, utan deras föräldrars eller deras partners. Därför är det så viktigt att skilja dina mål, värderingar, ambitioner från andra människors mål och förväntningar. Det händer ofta att vuxna människor under hela sitt liv mer eller mindre medvetet undrar vad deras föräldrar (även om de sedan länge har dött) skulle säga om den nya partnern, sättet att uppfostra barn eller om professionella val.


Så vad ska man göra med kritikern? Samtida psykoterapeutiska strömmar rekommenderar här en teknik som kallas avståndstagande, d v s en förändring i uppfattningen av en kritiker där vi ser honom som en främling. Vid kognitiv beteendeterapi rekommenderas det till och med att ändra pronomen på ett sådant sätt att det berövar kritikern rätten att tala om sig själv “jag” och börja kalla honom helt enkelt "han". Då uppstår ett avstånd inspirerat av språklig differentiering, vilket underlättar en rationell bild av situationen.


Det vanligaste misstaget som man kan göra i kampen mot en intern kritiker är önskan att besegra honom eller bli av med systemet. Detta är en extremt svår och ofta omöjlig uppgift. Det är mycket lättare att acceptera honom, komma överens med honom och börja bearbeta honom på sina egna villkor. Varje gång du hör kritikern byt ut de negativa tankarna med positiva. I stället för att säga vad som är fel, säg vad som är bra. Du kan börja direkt. Lär din inre kritik att vara respektfull. När du hör personlig och generaliserad kritik i ditt huvud, byt ut dessa meddelanden till konstruktiv kritik.


Det krävs väldigt mycket tid för att förändra din uppfattning om dig själv eftersom du var fast i dina övertygelser under många år. Se din smärta. Bli uppmärksam på den skada du gör för dig själv och som andra gör mot dig. Ge dig själv empati, mjukhet och förståelse att du blev sårad av människor och därför är du rädd. Närhet för dig betyder rädsla. Se hur mycket energi du förbrukar för att bli omtyckt av andra. Använd de krafterna för dig själv. Det är nu dags att du själv är din bästa vän, kanske en syster som du inte haft men önskat dig. Inget arbete, inga aktiviteter, priser, pengar, kläder, mat eller relationer kan ge det det som du kan ge dig själv. Du kan påverka din undermedvetna genom att berömma dig själv. Fortsätt med det även om du inte tror att det kommer att fungera. Du tror inte på förändring eftersom ingen hittills gav dig den villkorslösa acceptansen och kärleken. Din uppfattning vad kärlek är stämmer inte med uppfattningen att du förtjänar det, att du duger, att du är älskvärd.


Du kan skriva till dig själv vad är det du värdesätter hos dig själv. Vad som är speciellt med dig. Vad är det du gillar. Vad har du gjort bra. Vad har du för drömmar och intentioner. Berätta för dig själv hur fantastisk person du är, hur mycket du har att ge till världen.


Ditt sinne hör dina tankar, tankar väcker känslor och känslor väcker reaktioner i din kropp. Du behöver neutralisera dessa negativa meningar som du har kommunicerat dig själv i åratal. Det blir svårt från början, du kanske möter ilska och motstånd. Du kanske inte orkar tillåta dig själv att känna hur mycket smärta du har i förhållande till dina föräldrars försummelse. Du kanske inte vill tappa bilden av föräldern som du idealiserade. Försök stå ut med motståndet. Observera dig själv, dina tankar och känslor. Även om en kris skulle komma ta det som normalt, ditt gamla program varade så länge…. Om du gör fel, var förlåtande, ge dig själv empati.


En annan teknik som används för att neutralisera interna kritiker är att anpassa förväntningarna till möjligheter. Om förväntningarna är för höga, dömer vi oss till ständig frustration, eftersom risken för misslyckande är enorm och chansen att lyckas är objektivt liten. Fokusera dina handlingar på de mål som är viktigast för dig och berätta för den interna kritiken - "det här är allt jag bryr mig om, i alla andra frågor jag ger upp och jag har rätt att göra det".


När du arbetar med din interna kritiker är mycket användbart med en psykoterapeut eller en coach, eftersom de hjälper till att titta på våra liv och mönster att tänka från ett annat perspektiv.


Lycka till.253 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com