Den längsta tortyren från en dold narcissist

Uppdaterad: jul 29

Att straffa med tystnad - det är att avsiktligt upphöra att kommunicera med dig för att orsaka dig känslomässigt obehag och smärta. Huvudmotivationen för att inte kommunicera är att skapa en intern, giftig monolog hos den utsatta personen, för att försvaga hennes psyke och tvinga henne att underkasta sig narcissistens idéer. Orden från den giftiga narcissen gör ont, hans tystnad bryter dig. Den bryter de naturliga psykologiska försvarssystemen i din mentala kropp. Dold narcissist är en extrem karaktär, vilket betyder att världen är för honom antingen vit eller svart, därför kan han använda två former av manipulation som är motsatta av naturen. Den första kännetecknas av upprepning av sig själv, den andra består av totalt upphörande av någon kommunikation. Det är inte bara tystnad, det är att totalt ignorera den andra personen, upphöra av att ge henne någon som helst uppmärksamhet, att bete sig och agera som om hon inte existerade. Denna teknik är särskilt skadlig för barn vars unga sinne inte kan objektivt bearbeta situationen och för vem är föräldern den person som deras mentala, emotionella och fysiska liv är beroende av. Giftiga mödrar och fäder, genom hänsynslöst agerande mot sina barn, tar bort deras självkänsla och ofta viljan att leva.


Tyst behandling kan pågå i dagar, veckor eller till och med månader.

Var och en av oss deltar ibland i tyst behandling. Skillnaden mellan en normal person och en dold narcissist är att han använder tyst behandling med den medvetna avsikten att skada en annan person känslomässigt. En frisk person drar sig ur samtalet med sin partner eftersom han verkligen känner sig sårad och inte kan prata om sina känslor.


Den dolda narcissistens avsiktliga tystnad är en form av psykiskt och emotionellt våld. En form av destruktiv, påtvingad tystnad som kan användas för följande syften:

 • För att avsevärt försvaga ditt naturliga mentala försvarssystem

 • För att testa dina gränser

 • För att störa din uppfattning om verkligheten och införa i ditt sinne en tät mental dimma där narcissen presenterar sig själv som den enda som ser sanningen. Syftet är att plantera misstro och försvaga styrkan av din intuition och intellekt.

 • Att få total makt och kontroll över ditt sinne och beteende

 • För att annullera dina känslor och dina behov

 • För att minimera eller radera minnet av hans dåliga uppförande

 • Att sätta sig själv på offrets plats och få dig att känna dig skyldig för att undvika ansvar för sina handlingar

 • För att få något han vill ha

 • För att framkalla och livnära sig på din rädsla

 • För att minska effektiviteten i din verksamhet och prestandan för dina aktiviteter

 • För att dra sig tillbaka från löftet han tidigare gav

 • För att förstöra dina känslor och lära dig lydnad

 • För att så i ditt sinne destruktiva frön av tvivel på dig själv och en mycket giftig inre monolog som är utformad för att bränna ett djupt hål i ditt mentala och emotionella försvarssystem och införa självförstörande tankemönster för att lära dig att slåss mot ditt sanna JAG.


Det är det mest effektiva sättet att uppnå total makt över dig.

Även om du vet att den dolda narcissisten använder tyst behandling metoden för att skada dina känslor är det fortfarande svårt att bli av med frustration och smärta eftersom varje normal människa har behovet av att vara i kontakt och interagera med andra människor.


Tyst behandling aktiverar i hjärnan område för smärta.


Magnetic Resonance Angiography (MRA) är en maskin som kan ta bilder av vår hjärna. Med hjälp av den har läkarna funnit att tyst behandling aktiverar samma delar av hjärnan som är förknippade med fysisk smärta. Så tyst behandling gör verkligen ont. Emotionell smärta är starkare än fysisk. Tänk - att återkalla fysisk smärta är inte så lätt som att återkalla minnen från smärtsamma upplevelser. Såren i vår fysiska kropp läker i motsats till de oläkta, fortfarande vätskande sår av vår emotionella kropp. Att tänka eller känna känslomässig smärta gör mer ont än att tänka eller känna fysisk smärta. Tyst behandling är en form av passiv aggression. Dold narcissist är en form av intelligent medvetande som räknar med att provocera dig till tillfällig emotionell instabilitet. Detta kan leder till din utbrott av ilska, vilket den dolda narcissen använder sedan för att bevisa att du har emotionella problem och samtidigt hjälper honom att splittra din verklighet och störa din mentala balans.


0 visningar

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com