Döttrar till narcissistiska fäder

Uppdaterad: jun 16

Förhållande mellan dotter och far - hur påverkar det livet?


I stor utsträckning beror det på fadern om dottern kommer att bli en självsäker, oberoende kvinna, medveten om sin värde och skönhet, eller om hon tvivlar på sig själv.


När en flicka föds är hennes starka band med sin mamma uppenbar och obestridlig. Först och främst - på grund av oavbruten biologisk samexistens under de senaste nio månaderna, och för det andra - på grund av fysisk och mental likhet till följd av könsidentitet. Därför har fadern åtminstone två hinder att övervinna. Det finns ofta ytterligare hinder, till exempel den ouppfyllda önskan att få en son eller overifierad begränsande övertygelse om kvinnor.


Så, medan det är en utmaning att uppfostra ett barn för varje förälder, är det en utmaning för fadern på sätt och vis speciell. Samtidigt är psykologer överens om att en dotters förhållande till sin far, lika mycket, om inte mer, påverkar hur vi senare ser oss själva som kvinnor och vilka relationer vi skapar med män. Att vara den första och till en viss tid den viktigaste mannen i dotterns liv, har fadern ett stort inflytande på att forma hennes attityder, åsikter, självförtroende och t o m hennes personlighet. Energin från ens far är av stark kvalitet - den är stabil, skyddar och ger en känsla av säkerhet. Kroppens högra sida representerar denna energi.


Om förhållandet mellan far och dotter inte är bra eller inte existerar, resulterar det ofta i många problem i vuxenlivet - både i den inre sfären (känslomässiga problem, instabil känsla av värde) och relation (särskilt i kontakter med män). Det kan också vara så att fadern inte var tillgänglig (fysiskt eller känslomässigt). Dotter till en sådan pappa, med stor sannolikhet, vill ha intimitet och kärlek som hon inte fick, kommer att sträva efter en mans kärlek (ibland genom sexualitet) och tro att hon måste förtjäna känslan.


Å andra sidan fader-dotter förhållandet aldrig är det exklusiva förhållandet mellan två personer, utan snarare en av sidorna av triangeln vars tredje hörn är modern. Detta är oerhört viktigt av två skäl. Först och främst är det från iakttagelsen av förhållandet mellan far och mor som flickan (och senare kvinnan) skapar en vision om förhållandet mellan en kvinna och en man. Därför en god far är en sådan som visar genom sin relation hur man ska behandla en kvinna. Dessutom är det far som lär barnet respekt för dess mor och det som han lär ut beror på vem han är. Om fader försummar sin fru, kommer han också att försumma sina barn.


När det gäller en narcissistisk fader avviker familjemodellen från idealet. Han är inte villig att visa uppmärksamhet eller känslor. Han försummar sina barn precis som han försummar sin partner. Han är helt ointresserad av vad som händer med barnen och familjen.


De som har haft en narcissistisk förälder kan vittna om hur skadligt det kan vara för ens psyke. Narcissistiska föräldrar saknar empati, de tycker de har rätt till utsätta sina barn för försummelse, såväl som känslomässiga som/eller fysiska.


I den här artikeln kommer jag att koncentrera mig i första hand på relationen mellan en dotter och fader med drag av dold narcissist.


Om en förälder slår sitt barn eller skriker är det förödande men det är ett tydligt meddelande och i efterhand kan vi ha en förklaring och även ilska - “aha, jag är sådan för att jag blev misshandlad. Jag har bevis att min förälder var en tyrann, jag hade blåmärken”.

Det är naturligtvis fruktansvärt, men om fadern aldrig var aggressiv eller öppet skadade barnet fysiskt, men han var inte där, han var otillgänglig både fysisk och emotionellt, framkallar det ännu större förvirring i psyket hos barnet. Det väcker känsla av värdelöshet och är ännu mer destruktiv. Ett barn som inte får uppmärksamhet och kärlek tar på sig skulden och tror att det inte är tillräckligt bra för att förtjäna det. En faders försummelse ger ett undermedvetet, djupt meddelande till barnets själ - du är inte viktig, du är inte tillräckligt bra. Han säger aldrig - jag älskar dig inte - utan han visar det genom att han inte bryr sig. Det repetitiva beteendemönstret borrar ett djupt hål i dotterns hjärta.


Här är några vanliga utmaningar som dotter till narcissistiska fäder upplever och tips om hur man kan övervinna dem på helande resan. Söner av narcissistiska fäder kan också kunna relatera till dessa.


Deras faders storslagna självbild och rykte matchade sällan likgiltigheten och psykisk misshandel av din mor, bakom stängda dörrar. Pappa var självcentrerad och ganska fåfäng. Han hade en uppblåst känsla av egenvikt som fick honom att tro att han var överlägsen och hade rätt till endast det bästa. Narcissister är mästare av intryckshantering och han var inte annorlunda. Som dotter till en narcissistisk far har du kanske lagt märke till att din far prioriterade sitt rykte i samhället framför lycka eller välbefinnande för dig och dina familjemedlemmar (Mark Banschick M D, 2013). Han försummade familjen. Han har ljugit och bedragit sin partner. Han utnyttjade andra för att nå sina mål.


Det mesta som du kommer ihåg av din pappa när du var liten var hans frånvaro. Han kanske var involverad och gav dig omsorg när du var väldigt litet barn. Han idealiserade dig och satte dig på piedestal för du var en förlängning av honom. Kanske valde han dig som ett gyllene barn att förstöra, medan han tilldelade ett annat barn rollen som syndabocken, knappt samverkade med honom alls, eller till och med helt tog bort honom från sin uppmärksamhet. Dock så småningom när du började visa egen personlighet kom devalveringen.


Han arbetade mycket och var upptagen med sina hobbys. Medan andra fäder hängde med sina familjer var han oftast trött och otillgänglig känslomässigt. Dessutom verkade han snarare vara mer bekymrad över vad andra tyckte om honom, än hur hans egna barn kände om honom. Om ni inte bodde tillsammans träffades ni väldigt sällan, bara när han hade tråkigt eller kände sig ensam. Eller när han kunde utnyttja dig för att övertyga sig själv och andra att han var en bra far. När han träffade dig gjorde han saker med dig som han tyckte om; kanske du gjorde det också. Narcissister går inte ofta i någon annans skor. Pappa ville att du skulle se bra ut och bete sig fint mot hans vänner och kollegor. Du var viktigast för honom när han kunde skryta om dig; tråkigt men sant.


Du kunde aldrig få det du behövde av honom. Till exempel ville du ha hans uppmärksamhet och tillgivenhet, men skulle bara få det sporadiskt, och bara när det fungerade för honom. Även om pappa tillhandahöll någon gång något på en materiell nivå kände du dig berövad något på en mer subtil nivå, för han genast beklagade sig hur mycket det kostade honom. Han var helt ointresserad av ditt liv men anklagade din mor att hon inte lät honom vara bra far. Han har nog inte ens hjälpt dig med din cykel för han var för upptagen med sitt.


Det var lätt för honom att bryta löfte om det krockade med hans schema. Han ignorerade dina behov för de kom alltid olämpligt. Han kunde t o m berätta hur viktig du var för honom och att han älskade dig men du kände det aldrig. Han uppträdde som årets far, men gjorde bara det som gynnade honom själv för att i alla fall så småningom spela en martyr. Allt han gjorde var bara för att få uppmärksamhet, att se ut som den perfekta pappa. Han var aldrig där när du behövde hjälp eller skydd. Åkte ni tillsammans på semester så blev det elände och martyrskap. Du kunde inte förvänta dig få några julklappar du hade önskat dig eller ens hans närvaro.


Barndom hos en narcissistisk förälder är som fängelse som man kan inte lämna. Du tvingades växa upp i en atmosfär att du saknade något. Om ett barn vill ha något mycket och föräldern inte vill ge det, drar sig barnet vanligtvis tillbaka. De försöker att inte ha några förväntningar på honom, men de känner sig emotionellt försummade. Barnet känner att det är sämre än andra. Det finns möjlighet att barnet i framtiden kan ha problem att knyta nära kontakter.


Fader som utnyttjar andra för att tillfredsställa egna behov skada barnet och förstör dess gränser. Det påverkar barnet negativt då hennes behov är inte tillgodosedda. Hennes far ser henne inte och bryr sig inte. Det är en projektion som speglar det som sitter djupt i en narcissistisk person. Han gör allt för att förstöra. Eftersom han är inte nöjd med sitt liv förgiftar han med sin gift sin dotters själ. Hon kommer att bli missnöjd och omättlig och hon kommer alltid att känna att det är något som saknas henne.


Dotter brukar känna sig instängd och gör allt för att tillfredsställa sin far, försöker vara som hon tror han önskar, men hon får inget tillbaka, ingen validering. Det uppstår dubbelbindning - om hon inte gör något blir det sämre, om hon anstränger sig, blir det inte bättre i alla fall. Till slut kommer hon att ge upp eller tvärtom, hon kommer att fortsätta sträva efter hans gillande och det kommer att manifesteras i hennes vuxna liv.


Varje dotters första kärlek är hennes far. Han borde ge henne känsla att hon är speciell, exceptionell och underbar för att hon ska så småningom släppa honom. Om hon inte får denna bekräftelse kommer hon att söka efter sin fars kärlek hos andra människor. Den längtan har både destruktiv men kan även ha en viss positiv påverkan på dotters hjärna. När livet blir väldigt svårt att leva i och stå ut med kan man i hjärnan bygga upp en fantasivärld att fly till. Denna trauma kan manifesteras att dottern blir kreativ för hon kanske lever samtidigt i två världar, hennes hjärna bygger på ytterligare ett fack, kapaciteten blir större. Sådana människor kan fungera på högre nivå, bli mer intelligenta, mer kreativa, mer känsliga för omgivningen. De kan känna andra människor energier, avläsa deras behov och eventuellt kunna anpassa sig till dem. Dock på grund av att de inte känner sig tillfreds med sig själv och ständigt söker efter andras gillande och godkännande kan de använda sina talanger för att ställa in sig hos människor för att få det. Det kan yttra sig t ex att de vill överdrivet exponera sitt utseende för att väcka uppmärksamhet.


Ofta kan dotter leta efter sin far hos sina partner fast omedvetet förväntar hon sig att hon kommer inte kunna behålla dem, och att hon troligen kommer blir bedragen. Hennes sår sitter väldigt djupt, det är väldigt svårt att bli av de dolda övertygelserna. Det krävs oerhört mycket energi, tid och arbete i terapi för att förstå mönster att hon i sin omgivning drar till sig personer som kommer att utnyttja henne och så småningom lämna henne. Hon är van vid det för hon vet inget annat, hon har upplevt det, hon har även observerat hur hennes far behandlade hennes mor och hon kommer att tvångsmässigt upprepa sin trauma.


Det kan hända att den sårade lilla flicka som finns i kvinnan gör uppror och vill ta kontroll över sitt liv (bli av med sin faders makt över henne, för även om han försvunnit ur hennes liv, sitter hans makt i hennes undermedvetna och i hennes sinne). Tyvärr händer ofta att hon saboterar även sin personliga framgång genom att blockera sin egen äkthet och sina positiva egenskaper. Hon har svårt urskilja vad som är rätt och vad som är fel för att slänga det andra. Hon är rädd att ta beslut, hon skjuter upp saker. Hon kan lida av en inneboende kritik och giftig skam. Hon tror att folk tänker illa om henne.


På grund av faderns svek i barndomen är hon van vid att människor sviker henne, inte bryr sig och så småningom försvinner och hon tror att det är därför för att hon inte är tillräckligt bra. Om hon tycker att hon inte duger så kommer hennes partner känna det och eventuellt så småningom kommer behandla henne så.


Hon har byggt upp en tolerans för människor som är likgiltiga mot henne. Hon längtar efter närhet men kan inte engagera sig, hon är rädd för hon har inte verktygen för att ingå i en trygg relation. Hon överför separationssmärta till relationer. Hon stöter bort människor som bryr sig om henne för hon kan inte se det. Hon blir en kopia av hennes far, avvisar kärlek och förstör relationer.


Dotter till narcissistisk fader tenderar att vara föremål för hyperkritik och höga standarder som hon sällan kan "uppfylla" oavsett hur hårt hon försöker. Hon har en “Inner Critic” som spelar som en skiva i hennes bakhuvudet sedan barnet övergick till vuxen ålder (Peter Walker, 2013). Dotter till narcissistiska fäder är benägna att skylla på sig själva och kan till och med kämpa med självsabotage, negativt språk, skuld samt olika metoder för självskada i vuxen ålder. Hon tvivlar på sina förmågor, tillgångar och kapacitet. Hon lärde sig att granska sig själv i sina talanger, sitt utseende, sin potential och hennes ambitioner. Hon visste inte vad som saknades henne att hon inte dög för sin far. Hon är också "programmerad" för självförstörelse i relationer och ibland till och med sina egna mål eftersom hon inte utvecklat känslan av värdighet. En ny studie (Joseph Spinazzola, 2014) visade att barn som drabbats av psykologiska övergrepp visade liknande och ibland ännu sämre psykiska hälsoproblem än de som drabbades av fysiska eller sexuella övergrepp.


Efter han har varit frånvarande genom hela barndomen plötsligt börjar han dyka upp när barnet kommer i ålder då barnuppfödning inte längre är en fråga. Han kommer för han vill göra anspråk på sitt gyllene barn. Han kommer att ringa och sms:a gyllene barnet och kommer att känna sig “ledsen och deprimerad” om det gyllene barnet inte svarar med samma.


Narcissisten kommer att komma tillbaka till barnens liv med falska ursäkter, falsk ånger och löften om förändring. Han nästlar in sig i det vuxna barnet liv genom manipulation. Han speglar barnet för att få det att se ut som om de har empati och medkänsla och låtsas bry sig om barnet och dess liv. Han ser då återigen barnet som en förlängning av sig själv. Perfekt på alla sätt. Narcissisten gör det ofta på ett gyllene barn. Och ingen får säga ett dåligt ord om barnet. Han kommer att vara kontrollerande och återigen träffar han barnet på sina egna villkor för egentligen är han ju inte alls intresserad av barnets liv, han vill bara spegla sig i dess framgång.


Vad kan man göra:


Validera och erkänna de upplevelser du hade på grund av din narcissistiska förälder och låt inte andras åsikter minska verkligheten av det du upplevt. Det är vanligt att överlevande av någon form av övergrepp tvivlar och ifrågasätter sig själva om de kränkningarna de upplevt. Detta gäller särskilt när deras far är en respekterad figur i samhället eller projicerar en fin bild av sig själv.


Identifiera och överväga att begränsa kontakten med alla människor du för närvarande har i ditt liv som också har ett "falskt ego" som inte överensstämmer med deras sanna personlighet.

Ofta när vi har växt upp med en fadersfigur som denna, tenderar vi att söka oss till människor som matar oss med tomma ord och falska löften, eller som också är känslomässigt otillgängliga. Inte konstigt: våra tidiga förebild för förhållanden saknade också känslomässigt djup och en oförmåga att ansluta sig till oss känslomässigt. Vi kan också bli ”tondöva” för verbala och emotionella övergrepp (Peg Streep, 2016). Det är därför det är viktigt att känna igen alla falska kommunikationsmönster som vi tolererar från våra andra familjemedlemmar, vänner, bekanta.


Erkänn felaktig, negativ, snedvriden feedback som försöker kontrollera dig. Byt ut den med hälsosammare självprat - utnyttja kraften i positiva bekräftelser, avbryt negativa tankar och beteenden, omdirigerar dig från din inre kritiker, och bygg om det sättet du pratar med dig själv (Martin, 2016; Roe, 2015). Ta tillbaka makten.


Hela dina undermedvetna sår genom sinnet-kropp tekniker och alternativa åtgärder. En stor del av vårt beteende drivs faktiskt av det undermedvetna sinnet; det är därför som samtalsterapi ibland inte gör rättvisa i att hela betydande trauma eller djupt förstörande, inbyggda föreställningar (B H Lipton, 2016). Det är också viktigt att notera att trauma ofta lagras i kroppens nivå; dess avtryck lämnas på delar av hjärnan som inte har så mycket tillgång till de mer rationella delarna av vår hjärna och därmed inte kan botas 'kognitivt' (K Tippet & B Kolk, 2017).


Det är därför som utöver traditionell terapi kan överlevande dra nytta av EMDR, EFT, hypnoterapi, traumafokuserad yoga, Reiki-läkning, aromaterapi, massage, ljud- badterapi, affirmationer, föra dagbok, eller en daglig meditation och träningsprogram för att "rena" det undermedvetna såret. Tala med en terapeut för att hitta de terapier som bäst passar dina unika behov eller triggers; kom ihåg att det inte finns någon "en storlek passar alla" läknings väg för överlevande. Det som kan fungera för en överlevande kanske inte fungerar för dig, men när du experimenterar med olika sätt, kanske du bara hittar rätt läkande "paket" för att möta dina sår. Bli verklig med dig själv, försök identifiera vilka drömmar som är dina och vilka är dina föräldrars förväntningar. Gör en lista på saker du vill göra, det är aldrig för sent börja med passioner. Fira dina prestationer i stället för att minimera dem. Börja komma ihåg komplimanger som du får (och kanske avfärdar). Du har rätt att bli uppskattad, älskad, sedd och hörd precis som alla andra ofullkomliga människor i denna värld. Försök inte vara perfekt och förvänta dig inte från andra att de ska vara perfekta. Världen är inte svart och vit. Stanna till, känn efter.


Läs gärna: Effekterna av att leva med en narcissistisk förälder

Känn igen din typ av reaktion på trauma från barndomen

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com