Litteratur

Giacomo d`Elia - “Kognitiv psykoterapi”

 

Astrid Palm - “Kognitiv förhållningssätt”

 

B Sigrell, L Teurnell - "Narcissism"

G Nilson, T Silfving - "Narcissistens speglar" 

 

John M Oldham, Lois B Morris - “The New Personality Self-portrait”

 

Gerald G. Jampolsky - “Forgiveness”

 

Gerald G. Jampolsky - “Healing The Addictive Mind”

 

Susan Forward - “Toxic Parents” 

 

Susan Forward - “Emotional Blackmail

 

Pia Mellody - “Facing Codependence”

 

Bryn C Collins - “Emotional Unavailability”

 

Kaleah LaRoche - “Spiritual Recovery from Narcissistic Abuse”

 

Sam Vaknin - “Malignant Self Love”  

 

Julie L Hall - “The Narcissist in Your Life “

 

Janet G Woititz - “Struggle for intimacy”

 

Erich Fromm - “Att ha eller att vara”

 

Erich Fromm - “Är människan ond eller god”

 

Wojciech Eichelberger - “Kobieta bez winy i wstydu”

 

Eckhart Tolle - “Lev livet fullt ut”

 

Eckhart Tolle - “En ny jord”

 

Wolfgang Schmidbauer - “Rädslan för närhet” 

 

Neale Donald Walsch - “Samtal med Gud”

 

Jose Silva - “Silva Mind Control Method”

 

Jose Silva och Burt Goldman - “Dynamisk träning med Silvametoden”

 

Thich Nhat Hanh - ”True Love –  A Practice for Awakening the Heart”

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com