Inspiration

"Så länge du inte gör det omedvetna - medvetet, kommer det att leda ditt liv och du kommer att kalla det öde." 

- C.G.Jung

 

"Alla kan lida - det är det enklaste för människor - det svåraste och det mest ambitiösa i livet är att uppnå lycka."

- P. Coelho

 

"Den verkliga upptäckten är inte att hitta nya länder, utan att titta på de gamla på ett nytt sätt."

- Marcel Proust


 

"Människor är lyckliga endast i den utsträckning de själv väljer."

 

- A. Lincoln

Avenir är ett rent och elegant teckensnitt som är en favorit hos designers. Perfekt för titlar, paragrafer och mer.

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com