Vägen  till  välmåendet

insikt och frihet

Kategorier

Medvetenhet

Många människor går igenom livet utan att vakna upp ett ögonblick. Vi lever avstängda mellan förflutna och framtiden. Vi avstår från full erfarenhet av det nuvarande ögonblicket och utan vetskap att medvetenhet att vara i här och nu är nyckeln till vår lycka. Har dagen för uppvaknande  till fullt liv kommit nu?​

Personlighet och känslor

Våra erfarenheter, smärtsamma upplevelser och önskningar - som har 

förnekats och som vi inte tillåtit komma till tals - kommer alltid att försöka hitta ett utlopp. Människor försöker "tysta" dem till varje pris. De gör det genom så kallade konvertering (omvandling) av känslor. Vi byter ut den  förbjudna eller skamliga känslan med en annan som är mer acceptabel  eller mindre smärtsam.

​​​

Barndomstrauma

Obehandlade sår från det förflutna läker inte med tiden, tvärtom, deras intensitet ökar och blir mer och mer besvärliga. De lämnar dig inte ifred utan de kräver mer och mer av din uppmärksamhet och tid. De förgiftar din inre värld och leder till att du blockerar din förmåga att uttrycka känslor.

Relationer

En hälsosam relation med en annan person, partner, förälder, vän är en dyrbar blomma som bör vårdas ömt. Förmågan att se din egen spegelbild hos andra människor är en sällsynt förmåga som hjälper oss att förstå den andra personen  mer fullständigt. Det är möjligt att  reda upp och läka relationer…. 

Narcissism

Vem exakt är en narcissist? När jag växte upp tänkte jag alltid att ordet "narcissist" betydde ... någon som tillbringade mycket tid i spegeln och gillade visa upp sig själv för omvärlden. Begreppet narcissism har dock utvecklats under årtionden. Den narcissistiska verkligheten är byggd på 

illusion och alla som hotar denna verklighet kan falla för ilska och raseri. 

En narcissist projicerar sina egna förtryckta känslor på andra på grund av rädsla för misskreditering, att avslöja sin egen inre tomhet.

Utveckling

Alla vill vara fria från lidande - att sorg och ilska ska passera. Men de vet inte hur de ska uppnå ro och glädje. De vet inte vad som orsakar ett konstant återfall i lidandet. De känner inte till det personliga valets roll.

Senaste inläggen

 
Vällkommen att kontakta oss

Håll dig uppdaterat

  • Facebook
 

Om Bloggen

Välkommen till min blogg. Här presenterar jag mina egna tankar, erfarenheter samt citat och min tolkning av texter från böcker och artiklar inom psykologi i vid bemärkelse. Denna blogg drivs med fokus på att inspirera människor till en gynnsam förändring i deras liv för att få bättre medvetenhet och välmående. Min beskrivning av någon metod att arbeta med sig själv - är INTE synonymt med att rekommendera den här metoden. Detta är enbart för information.

 

 

 

© 2020 , Created by Maja´s Projects, www.majasprojects.com